Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
14/04-10   -   Pressmeddelande

Haninge kommuns årsredovisning 2009

Dallas Cowboys Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige. Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.
Nu har kommunfullmäktige godkänt Haninge kommuns årsredovisning för 2009. Den visar ett resultat på 94,2 mkr, varav 15 mkr är realisationsvinster i samband med markförsäljningar. Resultatet innebär att kommunen med bred marginal klarar det så kallade balanskravet. Det goda resultatet har inneburit att kommunen under året minskar sin låneskuld med 67 mkr till totalt 460 mkr.

Haninge fortsätter att växa. Under året passerades 75 000 invånare och invånarantalet var vid årsskiftet totalt 76 237. Befolkningen ökade med 1 269 nya invånare (+1,7 %).

För att möta tillväxten och expansionen har arbetet med Haninge stadskärneutveckling, den nya stadsdelen Vegastaden samt arbetsplatsområdet Albyberg, intensifierats under år 2009.

2009 var ett rekordår för VA-investeringar, 52 miljoner. Det omfattade bland annat huvudvattenledning till Årsta Havsbad som kommer att fortsätta som en sjövattenledning till Dalarö.

Ett nytt yrkesgymnasium – Fredrik – projekterades. Fredrik är ett populärt yrkesgymnasium med sökande från andra kommuner i länet. Totalt avsätts nästan 120 miljoner kronor de kommande tre åren till den nya skolan.

En bokbuss invigdes i augusti. Bokbussen sprider böcker och lästlust till framförallt förskolebarn i kommunens ytterområden, men även till träffpunkter för äldre och dagliga verksamheter för vuxna med funktionshinder.

Under 2009 invigdes ytterligare en träffpunkt för äldre på Dalarö.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 90 74


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire