Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
07/05-10   -   Pressmeddelande

Eleverna i grundskolan presterar bättre och bättre

Täbys grundskolor avancerar från plats 26 till 20 i "Öppna jämförelser".

I dag har Sveriges kommuner och landsting, SKL, offentliggjort sin årliga rapport "Öppna jämförelser - Grundskolan 2010". I Täby kommun har barn- och grundskolenämnden det långsiktiga målet att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet. Det innebär att måluppfyllelsen ska vara 100 procent och att ett aktivt skolutvecklingsarbete bedrivs.

Återigen visar den officiella statistiken att grundskolornas resultat förbättras i Täby. Andelen elever som lämnar grundskolan och är behöriga till gymnasiet ökar marginellt från förra året, men meritvärdet har ökat med hela 4,6 procentenheter från 230,2 till 234,8. Meritvärdet är summan de 16 bästa betygen, det högsta meritvärdet som går att få är 320.

Det sammanvägda resultatet från "Öppna jämförelser" ger Täby kommun en 20:e plats i riket, vilket är en förbättring från föregående år då Täby placerade sig på plats 26. Statistiken visar även att Täby åter har ökat effektiviteten, förhållandet mellan kostnad och resultat, och placerar sig i år på 14:e plats jämfört med 21:a plats föregående år.

– Jag gläds verkligen åt resultaten och är övertygad om att vi gör rätt prioriteringar och satsningar för att fler elever i Täby ska nå målen, säger Sofia Paulsson (M), ordförande i barn- och grundskolenämnden. Jag är samtidigt övertygad om att verksamhetschefen och Täbys rektorer, som besitter en hög kompetens, använder våra offentliga medel på mest effektiva sätt för att ge Täbys elever Sveriges högsta utbildningskvalitet, fortsätter Sofia Paulsson.

Ett annat mycket viktigt och prioriterat område är skolutveckling och kompetensutveckling.

– Det är min övertygelse att de goda resultaten delvis beror på de riktade satsningar vi gör. Samtidigt är det oerhört viktigt med kompetenta och engagerade lärare på våra skolor, och det har vi i Täby. Vi uppmuntrar till ett stort deltagande i alliansregeringens stora kompetensutvecklingssatsning Lärarlyftet. Barn- och grundskolenämnden har beslutat att finansiera kostnadsansvaret i Lärarlyftet. I Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till budget för 2010 har vi beslutat att också finansiera Förskolelyftet för barnomsorgens personal, avslutar Sofia Paulsson.

Pressekontakter


Företag

Täby kommun

183 80 Täby, Sverige

  08-55 55 9666


Ta emot nyheter från Täby kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire