Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
14/05-10   -   Pressmeddelande

Noaks Ark uppmärksammar International AIDS Memorial Day den 16 maj

Söndagen den 16 maj hedras alla de människor som har fallit offer för aids över hela världen. I Stockholm och Malmö har Noaks Ark öppet hus och välkomnar alla som förlorat någon till en av vår tids största epidemier.
I Sverige har mer än 2000 personer dött i aids sedan början av 1980-talet. Fram till 1996 fanns det inga fungerande mediciner och hiv innebar en dödsdom. De hivpositiva och närstående tvingades utstå ett samhällsklimat dominerat av rädsla, okunskap, fördomar, ibland hat. Skam och ensamhet blev dominerande för de, oftast mycket unga, människor som dog. I stora delar av världen är situationen fortfarande densamma och varje dag dör över 5000 personer i aidsrelaterade sjukdomar.

International AIDS Memorial Day, mer känd som International AIDS Candlelight Memorial, infaller den tredje söndagen i maj sedan 1983. Initiativet kommer från Global Health Council och är en av världens första och största mobiliseringskampnjer på gräsrotsnivå för att medvetandegöra hiv. Cirka 1200 frivilligorganisationer i 115 länder står värdar för lokala minnesstunder för att hedra dem vi förlorat i aids och uppmärksamma hiv. Noaks Ark är en av dem.

Noaks Ark uppmärksammar dagen både i Stockholm och i Malmö. Noaks Ark Skåne tillsammans med Posithiva Gruppen Syd har öppet hus klockan 12 till 15 och bjuder klockan 13 till föreläsning av Anna-Maria Sörberg, författare till boken "Det sjuka" och vinnare av Hiv-Sveriges Heders Red Ribbon 2010.
I Stockholm har Noaks öppet hus klockan 14 till 18. En gemensam ljuständning följt av en tyst minut hålls klockan 15. Steve Sjöqvist, själv hivpositiv sedan tjugo år, talar.
En vernissage med tavlor av konstnären Lars Rading äger samtidigt rum i lokalerna på Eriksbergsgatan 46. Rading dog i aids 1993 och testamenterade sina tavlor till Noaks Ark. Tavlorna är till försäljning och pengarna går till Kulturfonden till Lars Radings minne.
I Eriksbergsparken, utanför Noaks Ark kommer under dagen en installation bestående av hundratals namnskyltar symbolisera de män, kvinnor och barn som har dött i aids i Sverige under de senaste nästan 30 åren.

Läs mer:
http://www.noaksark.org
http://www.candlelightmemorial.org
http://www.hivsverige.se

Jukka Aminoff, verksamhetschef
tel. 08-700 46 16, 0707-23 69 60

Marie Dahlberg Hedlund, public relations
tel. 08-700 46 21, 0705-62 02 68

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och verkar för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg, Stockholm, Östergötland, Småland och Skåne.

Pressekontakter


Företag

Noaks Ark Stockholm
Eriksbergsgatan 46
SE-114 30 Stockholm, Sverige

  08-700 46 16, 0707-23 69 60


Ta emot nyheter från Noaks Ark Stockholm per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire