Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
14/06-10   -   Pressmeddelande

Pris till bästa pedagog och skolledare i Haninge kommun

Grund- och förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade under våren 2010 att inrätta ett pris i fem kategorier - till bästa pedagog förskola, bästa pedagog grundskola F-5 och 6-9, bästa pedagog gymnasium och slutligen bästa rektor i skolverksamheten. Priset till bästa pedagog behöver inte gå till en person utan kan också delas ut till ett arbetslag respektive arbetsgrupp inom för-, grund- och gymnasieskola.

Prisutdelning
Den 16 juni delas diplom och prissumman på 5 000 kronor vardera ut till de fem pristagarna. Klockan 16.30 i Fredrika Bremergymnasiets aula inleder de båda nämndernas ordförande ceremonin. Prissumman ska användas till någon form av aktivitet som pristagaren beslutar om.

Kriterier
De kriterier som tagits fram är bl a att förskole-/skolpedagogen ska fokusera på det pedagogiska uppdraget, vara engagerande, tro på alla barns/elevers förmåga att lära sig, skapa optimalt klimat för lärande, ha full kontroll på varje barns/elevs lärande och utveckling, ha respekt för barnet/eleven och ha en passion för uppdraget.

För rektorerna gäller att ha fokus på verksamhetens kunskapsuppdrag, tro på att alla elever har förmåga att klara målen, ta ansvar för att enhetens resultat utvärderas regelbundet och använda det för att nå de nationella målen, utvärdera och ompröva de särskilda stödinsatser som eleverna får, arbeta för att utbildning och betygssättning är likvärdig på skolan sam tillägna sig kunskap om och följa upp pedagogernas/lärarnas undervisning.

Nominering
Förskolerektorerna nominerar en skicklig pedagog från varje förskoleområde. Rektor på varje skola nominerar en skicklig lärare. Då pedagog från gymnasiet nomineras deltar också Ungdomsrådet i Haninge. Alla rektorer i både förskole- och skolverksamheten nomineras. Respektive linjechef bereder och föreslår pristagare till utbildningsförvaltningens ledningsgrupp som utgör jury.

Fakta
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör i sitt beslut tillägget att från 2011 ska eleverna delta i nomineringen av bästa gymnasielärare.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 85 49


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire