Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
08/06-10   -   Pressmeddelande

Stark budget 2011 i Haninge kommun

Haninge kommuns övergripande mål handlar om god ekonomisk hushållning, hållbar samhällsutveckling och god kommunal service. Nämndernas ramar ökar med 123 mkr jämfört med 2010.

Driftsbudget
Grund- och förskolenämnden får ett budgettillskott på 45 mkr av vilka 5 mkr är avsedda för att utveckla förskoleverksamheten.
Socialnämndens budget ökas med 40 mkr för stöd till bl a familjer och personer med funktionshinder och miljönämnden får ökade anslag med 1,4 mkr.
Kommunfullmäktiges har en reserv på 24 mkr. Reserven är främst avsedd för att täcka svängningar i elevvolym vilket påverkar skolpengsystemet samt att täcka upp eventuellt ytterligare ökade kostnader för försörjningsstöd under 2011.

Investeringar
Under 2011 investerar Haninge kommun totalt 328,1 mkr. 100 mkr investeras i en ny kommunal F-5 skola i Jordbro. Det avsätts 33 mkr till en ny förskola i Gudö/Lötkärr. Den nya yrkesgymnasieskolan Fredrik projekteras med 2 mkr under 2011. Skolan beräknas stå klar 2013. Renovering av äldreboendet Hagagården får 15 mkr och slutligen går 46 mkr till VA-utbyggnader.

Så fördelas skattepengarna 2011
Kommunstyrelsen 152 100 mkr
Stadsbyggnadsnämnden 91 000 mkr
Miljönämnden 2 200 mkr
Kultur- och fritidsnämnden 135 225
Grund- och förskolenämnden 1 247 275 mkr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 363 600 mkr
Socialnämnden 701 700 mkr
Äldreomsorgsnämnden 418 000 mkr
Övrigt 29 700 mkr
Totalt 3 140 800 mkr

– Jämfört med andra kommuner har vi hållit igen under 2010 och inte fördelat ut hela konjunkturstödet. Det gör att vi för 2011 har en budget i balans och räknar hem ett överskott på 80 mkr, säger ekonomidirektör Jörn Karlsson.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  070-417 3904


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire