Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
22/06-10   -   Pressmeddelande

Medborgarbudget för Eskilsparken i Haninge kommun

En medborgarbudget på 400 000 kronor har avsatts under 2010 med fokus på Eskilsparken. Tanken är att projektet ska leda till en bestående förbättring av parken så att den blir en attraktiv samlingsplats för Haninges invånare. Det vinnande förslaget efter omröstning bland kommunens invånare är en mobil scen som kan användas i Eskilsparkens amfiteater men också på andra platser i Haninge.

Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni att anvisa kultur- och fritidsnämnden 400 000 kronor för inköp av en mobil scen i enlighet med det vinnande förslaget i projektet Medborgarbudget. Scenen ska tillhöra Eskilsparken i första hand och kan vid behov användas även på andra platser.

Drygt hundra förslag lämnades in under den avsatta tiden. Efter bearbetning och samordning av likartade förslag lades 21 förslag ut till omröstning på kommunens webbplats. Röstningen avslutades den 25 april med ett medborgarmöte där det vinnande förslaget presenterades.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  070-606 71 82


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire