Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
29/06-10   -   Pressmeddelande

5 miljoner extra till 6-9 skolorna i Haninge

I april röstade majoriteten i kommunfullmäktige fram en extra satsning på barn och ungdomar för 2010. Totalt tilldelades 10,2 miljoner, varav grund- och förskolenämnden fick 5 miljoner för att förbättra kunskapsinlärningen i skolan.

Nämnden beslutade vid sitt senaste möte att dessa 5 miljoner ska gå till 6-9 skolorna genom en satsning på kompetensutveckling och undervisning. Pengarna går till undervisningsmaterial, laboratorieutrustning och upprustning av lokaler samt införande av en sms-tjänst i arbetet mot skolk.

- Det är bra att just 6-9 skolorna får extra medel nu. Den positiva effekt som vår kunskapssatsning hittills haft på de lägre årkurserna har ännu inte fått genomslag på våra 6-9 skolorna. Det finns ett behov av kompetensutveckling och modernare teknik i NO-ämnena, säger Martina Mossberg, ordförande i grund- och förskolenämnden.

- Jag är glad över att fokus ligger på skolan i den här extrasatsningen men i slutändan det inte pengarna som avgör om vi ska nå målen i skolan. I första hand är det undervisningens kvalitet som avgör och för det krävs att skolledningen har fokus på elevernas kunskapsutveckling och på resultatuppföljningen, avslutar Martina Mossberg, ordförande i grund- och förskolenämnden.

För mer information:

Martina Mossberg, 0739-41 30 41

---------------
Sven Gustafsson
politisk sekreterare
kommunstyrelsen
Tel 08-606 85 85, 0739-41 30 49

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-6068585


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire