Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
21/07-10   -   Pressmeddelande

Beskattning av kapitalinkomster genom den nya „Abgeltungsteuer“ i Tyskland

Sedan år 2009 finns det i Tyskland en särskild skatt på aktieutdelningar och ränteinkomster, en så kallad "Abgeltungsteuer", som utgår med 25% på dessa intäkter. Regeringens mål är att förenkla beskattningsreglerna för kapitalinkomster. Endast vid vissa undantag måste en inkomstskatte-deklaration lämnas in.

Men i praktiken visar det sig dock att många undantag, samt specialregler, ofta leder till ökat administrativt arbete.

Vid en vinstutdelning från ett kapitalbolag till dess delägare görs ett 25%-igt skatteavdrag för denna s.k. "Abgeltungssteuer". Därutöver tillkommer den s.k. "Solidaritätszuschlag" (öst/väst återföreningstillägg) med ytterligare 1,375%.
Reglerna och skattesatserne gäller generellt okså för utlänska personer. Men skatteavdrag anses som en förutbetalning av skattebördan. Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Tyskland gäller i detta sammanhang.

Ett exempel:
En svensk medborgare har en andel i ett tyskt GmbH. Vid utdelningen av en vinst som ligger på 10.000 EUR ska 2.638 EUR (2.500 EUR Abgeltungssteuer samt 138 EUR återföreningstillägg) dras av och inbetalas till skattemyndigheten.

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Tyskland och Sverige säger emellertid att skattebördan inte får överskrida 15% (d.v.s. 1.500 EUR). Skillnaden till den betalda skattebördan i Tyskland, nämligen 1.138 EUR, kan återhämtas med en ansökan vid Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). I Sverige används de vanliga skattereglerna på utdelningarna, men skattebördan av 15% i Tyskland blir återbetald.

För andelar i företagets driftsförmögenhet gäller "moder-dotter-förhållandet" (EWG) Nr. 90/435. Under dessa förutsättningar är utdelningarna från det tyska dotterbolaget till Sverige skattefria. Dock sker ett skatteavdrag med automatik vilket kan förhindras med en ansökan till BZSt.

Den bästa och effektivaste lösningen är att ansöka om skattebefrielse för utdelningar hos BZSt innan avdraget sker.

Vi står gärna till din förfogan för ytterligare frågor.

SkanRevision, 21.07.2010
Oliver Bartl

Pressekontakter


Företag

SkanRevision Steuerberatungsgesellschaft KG
Alter Kirchenweg 85
24983 Flensburg-Handewitt, Sverige

  0049 (0)4608 90290


Ta emot nyheter från SkanRevision Steuerberatungsgesellschaft KG per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire