Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
17/08-10   -   Pressmeddelande

Förtidsrösta med leg i Haninge kommun

Söndagen den 19 september 2010 är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Från och med 1 september fram till och med valdagen finns möjlighet att förtidsrösta. I röstningslokalerna i Haninge behöver man bara legitimation för att få rösta.

Ett röstkort skickas ut under perioden 24–31 augusti till alla som har rösträtt i valet. På röstkortet finns information om vilken vallokal man kan rösta i på valdagen och vilka närbelägna röstningslokaler som finns om man vill förtidsrösta. Förtidsröstning kan göras från och med 1 september fram till och med valdagen. Man kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. I röstningslokalerna i Haninge behöver man bara ha med sig legitimation för att få rösta. Röstkort kan skrivas ut på plats. Information om öppettider och lokaler där man kan förtidsrösta i Haninge kommun annonseras i lokaltidningen Mitt i Haninge, på kommunens hemsida och i september-numret av Haninge idag.

Haninge kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi satsar på att ge våra finsktalande invånare information på deras eget språk. Inför valet finns information om valet på finska på kommunens hemsida haninge.se/val. Broschyr om valet på lättläst svenska kan beställas från kommunen.

Fakta
Läs mer på Valmyndighetens hemsida www.val.se På denna webbplats finns alla röstningslokalers namn, adresser och öppettider publicerade. Här finns också information om valet på många olika språk.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  070-678 66 64


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire