Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
19/08-10   -   Pressmeddelande

Högskolan Väst väljer EvaSys

>> Högskolan Väst lägger stort fokus på studenters åsikter och har bland annat skapat en gemensam plattform för sina kursvärderingar. Man har nu beslutat inköpa EvaSys som gemensamt system för hela högskolan, ett steg som avsevärt förbättrar förutsättningarna för insamling av studenternas åsikter.<<

I Högskolan Västs kvalitetsarbete ligger tyngdpunkten på området utbildningskvalitet. Uppföljningar och utvärderingar utgör en central del i kvalitetsarbetet. Att ta reda på vad studenter tycker om högskolans utbildningar har stor betydelse för en utbildningsorganisations utveckling och är en viktig pusselbit i högskolans kontinuerliga kvalitetsarbete. Årligen genomförs ett flertal kursutvärderingar på Högskolan Väst, och för att förbättra detta arbete har man nyligen upphandlat kursutvärderingssystemet EvaSys Education. EvaSys skapar en gemensam grund för kursvärdering, vilket ger en god överblick över högskolans utbildningskvalitet.

Med det nya systemet kommer Högskolan Väst att kunna dokumentera och analysera alla kursvärderingar i elektronisk form, både pappers- och onlineutvärderingar, vilket innebär en snabbare hantering av studenternas åsikter med minimal arbetsinsats. Man kommer även att kunna jämföra olika aspekter av den studentupplevda kvalitén mellan olika utbildningsområden och fånga upp trender över tid.

Läs mer om Högskolan Västs kvalitetsarbete
http://www.hv.se/extra/pod/?id=371&module_instance=5&action=pod_show

> Om Högskolan Väst
Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Studenten och lärandet står i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Läs mer om Högskolan Väst på www.hv.se

> Om EvaSys
EvaSys är ett välbeprövat system som automatiserar hela kvalitetsundersökningsprocessen för alla typer av undersökningar, från att skapa enkät till sammanfattad rapport. En metod som spar mycket arbete och tid samtidigt som kontroll och överblickbarhet ökar i organisationen.

I EvaSys finns stöd för både pappersenkäter och onlineenkäter vilket gör EvaSys till ett optimalt verktyg för maximerad svarsfrekvens och hantering av anonymitet.

Läs mer om EvaSys Education på www.alcom.se/evasys/EvaSysEdu.aspx

> Om Alcom System AB
Alcom System AB utvecklar och marknadsför program och system för skanning och överföring av data från papper till elektroniskt format, elektroniska formulär, utvärderingar, samt dokumenthantering och arkivering.

Företaget är baserat i Stockholm och har sedan starten 1987 levererat lösningar till hundratals organisationer inom den privata och offentliga sektorn. Läs mer om Alcom på www.alcom.se/foretaget

Pressekontakter


Företag

Alcom System AB
Sjöviksbacken 24
117 43 Stockholm, Sverige

  08-83 14 90


Ta emot nyheter från Alcom System AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire