Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
30/08-10   -   Pressmeddelande

Invigning av två naturreservat i Haninge kommun

Lördagen den 11 september invigs Haninge kommuns två första kommunala naturreservat, Rudan och Tornberget. Båda naturreservaten ligger i Hanveden, Södertörns största sammanhängande skogsområde.

Rudans naturreservat tar vid där tätorten slutar, bara ett par minuters promenad från Handens centrum. Naturen är varierad med allt från gammal hällmarkstallskog och våtmarker, till två stora gräsmarker och tre sjöar. Rudan är sedan länge en grön lunga för mängder av Haningebor och det känns väldigt bra att området nu blir skyddat som naturreservat säger Malin Löfgren, kommunekolog.

I Tornbergets naturreservat ligger Tornberget som med sina 111 m över havet är den högsta punkten i hela Stockholms län. Nu planeras ett nytt utsiktstorn på berget. I naturreservatet finns många växter och djur som bara trivs i riktigt gammal skog, här finns exempelvis gott om tjäder, en fågel som på många håll har missgynnats av ett alltför intensivt skogsbruk.

Haninge kommun har fått 400 000 kronor från Länsstyrelsen för olika naturvårdsinsatser under de närmaste åren. Bland annat kommer guidningar i de nya naturreservaten att anordnas. Kommunen ska också upprätta en naturvårdsplan.

– Vi behöver en ordentlig översikt så att vi vet var alla skyddsvärda områden finns för framtiden. Det gäller både land, hav och rinnande vatten. Planen blir ett bra verktyg i kommunens vidare planering, säger Malin Löfgren.

RUDANS NATURRESERVAT
invigs 10:00–13:00 på gräsmarken vid Rudans gård

TORNBERGETS NATURRESERVAT
invigs 13:30–16:30 på nya parkeringsplatsen vid Tornbergets naturreservat.
Buss till Tornbergets naturreservat avgår från parkeringen vid Rudans gård kl. 13.00. Återfärd 15.00 och 16.30. Anmäl dig till margareta.kallberg@haninge.se

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  070-678 63 61


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire