Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
24/08-10   -   Pressmeddelande

Haninge satsar på praktikplatser för gymnasieungdomar

Praktikplatser till unga är viktigt och nu vill kommunen få fram fler praktikplatser för gymnasieungdomar. Kommunstyrelsen kommer den 30:e augusti att lämna uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med utbildningsförvaltningen utarbeta praktikprogram för underlätta för kommunens förvaltningar och bolag att ta emot praktikanter. En plan för ett mer systematiskt mottagande av praktikanter ska också utarbetas. För att öka antalet praktikplatser i näringslivet ska kommunen även kunna ställa krav på erbjudande av praktikplatser vid upphandlingar.

- Det är oerhört viktigt för ungdomarna att få en bra praktikpraktik. Det finns ett stort behov inom Haninges populära yrkesutbildningar. Det är brist på utbildade yrkesmänniskor i dag och ungdomar i praktik ger fördelar för alla parter. Det blir dessutom kostsamt för samhället om duktiga, välutbildade elever hamnar utanför arbetsmarknaden, säger Alexandra Anstrell, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

- Att ha krav på erbjudande av praktikplats vid upphandlingar är ett bra verktyg men det är viktigt att det bara används i upphandlingar som är relevanta för utbildningarna t ex byggentreprenader och att ingen anbudsgivare blir diskriminerad, avslutar Alexandra Anstrell, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-6068585


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire