Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
02/09-10   -   Pressmeddelande

Sveriges första ED95 tankstation i Haninge kommun

Allt fler personbilsägare väljer att köpa mindre, bränslesnålare bilar och att tanka biodrivmedel, vilket minskar koldioxidutsläppen. Men för tung trafik ser utvecklingen inte likadan ut – här ökar utsläppen av koldioxid på grund av en ökande mängd transporter. IDS öppnar en ED95 tankstation för tung trafik i Haninge - som första kommun i Sverige.

Bakgrunden till projektet Cleantruck är den ökande mängden koldioxidutsläpp från tung trafik. Cleantruck söker lösningar på hur godsdistributionen i Storstockholm kan göras effektivare och med mindre klimatpåverkan. Till exempel utgör tung trafik bara 10 procent av trafiken i Stockholm, men står för halva miljöpåverkan.

Den första anläggningen med ED95 invigs den 2 september vid Haninge åkeri i Jordbro.

– Haninge som ekokommun ser mycket positivt på att den här etableringen sker och att även tung trafik nu har tillgång till miljövänligt bränsle. Det är angeläget för oss som kommun att vi får fler tankstationer med miljövänligt bränsle då 70 procent av växthusgasutsläppen kommer från transporter i kommunen, säger miljöstrateg Jeanette Ragnar.

Fakta
ED95 består till 95 % av bioetanol och 5 % tändförbättrare. ED95 är ett beprövat drivmedel som idag främst används för bussar. Bland annat har Storstockholms Lokaltrafik i mer än 10 år använt ED95. Idag finns cirka 400 bussar i drift på ED95.

International Diesel Service (IDS) är OKQ8s skräddarsydda servicekoncept för den tunga yrkestrafiken i Sverige och Europa. IDS finns representerade i 21 länder, med över 90 dieselanläggningar i Sverige och drygt 600 anläggningar i Europa.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  076-102 03 41


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire