Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
09/09-10   -   Pressmeddelande

Klimatstrategi för Haninge – nu i populärversion

Haninge kommuns strategiska arbete för ett hållbart samhälle kan sammanfattas i begreppet Smarta Haninge: strategier för miljövänligt avfallshanterande, resande, transporterande och användande av energi.

Visionen är att smart och förnybart kännetecknar energianvändningen i Haninge år 2050. För att nå dit har Haninge tagit fram en klimatstrategi som nu finns i en illustrerad populärversion.

Enligt FN:s klimatpanel finns det ett tydligt samband mellan människans utsläpp av växthusgaser och de temperaturökningar som uppmätts under förra seklet. Inom Haninge kommuns geografiska område är det transporterna som svarar för cirka 70 procent av utsläppen. Bland transporterna är det personbilarna som utgör främsta källan till utsläpp.

Idag arbetspendlar 47 procent av alla Haningebor. Det är därför viktigt att så många som möjligt reser kollektivt istället för att ta bilen.

Målet är att kommunen ska minska växthusgaserna med 90 procent fram till 2050 jämfört med 1990.

Klimatstrategin har tio delmål som syftar till att minska utsläppen. Ett av delmålen är att kollektivtrafikresandet ska öka med 15 procent 2008–2015. Strategin innefattar också en åtgärdsplan som sträcker sig över perioden 2010–2012. Planen – som har invånare, kommunanställda och företagare som målgrupper – innefattar 15 olika åtgärder. Den berör allt från avfall, tankstationer för biogas, effektiv och förnybar energi i kommunens verksamhetslokaler och bostäder, klimatinspirerat företagsnätverk, energirådgivning till cykelservice, skolvägar, klimatsmarta resor till uthållig samhällsplanering.

Haninge kommuns klimatstrategi och populärversion kan du ladda ner på haninge.se/klimat

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 89 97


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire