Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
07/09-10   -   Pressmeddelande

8 MSEK till svenskt test för havandeskapsförgiftning

Preelumina är ett svenskt bolag som utvecklar ett nytt diagnostiskt test för havandeskapsförgiftning. Bolaget tar nu in 8 MSEK och stärker styrelsen med en ny ledamot med omfattande erfarenhet av kommersiell diagnostik och medicinska utvecklingsbolag. Preeluminas diagnostiska test kommer att finnas tillgängligt på marknaden för läkare under 2011.

Preelumina Diagnostics är ett svenskt utvecklingsbolag vars nya rön kring havandeskapsförgiftning görs tillgängliga för marknaden redan nästa år. Det är lundaforskarna Stefan Hansson och Bo Åkerström och deras grupper på Lunds universitet som gjort de nya upptäckterna som ligger till grund för bolagets diagnostiska test.

Bolagets vd Tomas Eriksson kan nu meddela att Preelumina tagit in de 8 MSEK som behövs för att utveckla bolagets produkt – ett test som möjliggör diagnos av havandeskapsförgiftning redan i första trimestern, det vill säga första tredjedelen av graviditeten. Detta är långt innan existerande diagnosmetoder vilka upptäcker sjukdomen först då den bryter ut, vanligtvis i vecka 25. Detta nya diagnostiska test kommer att finnas tillgängligt för läkare under 2011.

Dessutom har bolaget rekryterat Ulf Andersson till styrelsen. Ulf, som har omfattande erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning av diagnostik, har tidigare bland annat varit vd för Euro-Diagnostica AB och International Marketing Director på DAKO A/S. Han är väl förtrogen med utvecklingsbolag med medicinsk inriktning.

"Det är med stor glädje jag hälsar Ulf välkommen till styrelsen", säger styrelseordförande Greg Batcheller. "Hans gedigna erfarenhet av både diagnostik och utvecklingsbolag kommer att vara mycket viktiga för bolagets fortsatta utveckling."

Preelumina är baserat på Ideon Bioincubator, som finns i Biomedicinskt Centrum (BMC) i Lund, och har tagit sitt namn från det vetenskapliga namnet på havandeskapsförgiftning, preeklampsi, och lumina, att lysa upp. Bolaget ägs bland annat av Lunds universitet och de båda forskarna som upptäckt och utvecklat markören.

De som nu investerar i Preelumina Diagnostics är dels tidigare investorer – Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalfond och Private Placement – samt nya, privata investorer.

"Vi har under året fått positiva signaler från potentiella investerare och nu är alltså finansieringen fram till marknadsintroduktionen år 2011 säkrad. Vi har redan påbörjat ett intensivt arbete med att ta fram första generationens test och få det tekniskt och kliniskt validerat. Vårt test har rönt stort intresse också hos andra aktörer inom diagnostik och vi för redan nu diskussioner med möjliga partners för att nå fler delar av den diagnostiska marknaden. Finansieringen är riktigt goda nyheter, det betyder att vi med stor sannolikhet kommer att kunna nå ut med ett testkit för tidig diagnos av havandeskapsförgiftning under 2011", säger vd Tomas Eriksson.

Preelumina Diagnostics är ett dotterbolag till Preelumina AB, där Diagnostics har i uppgift att utveckla och marknadsföra ett diagnostiskt test för havandeskapsförgiftning, och Preelumina arbetar med att ta fram en ny behandling av sjukdomen.

---

OM IDEON BIOINCUBATOR

Ideon Bioincubator är en företagsinkubator som hjälper tidiga Life Science-bolag att utveckla och kommersialisera sina affärsidéer. Bioinkubatorns målsättning är att skapa fler framgångsrika Life Science-företag och fler arbetstillfällen i regionen samt att forskningsresultat kommer samhället till nytta. Ideon Bioincubator har sina lokaler i Biomedicinskt Centrum (BMC) i Lund och erbjuder förstklassiga våtlaboratorier i en kreativ och stödjande miljö där bolagen får möjlighet att dela kritiska resurser. En central del i bioinkubatorns verksamhet är att erbjuda bolagen affärsutvecklingsstöd för att underlätta och accelerera bolagens utvecklingsprocess.

www.ideonbioincubator.se

Pressekontakter


Företag

Ideon Science Park
Scheelevägen 17
223 70 Lund, Sverige

  0709-18 38 50


Ta emot nyheter från Ideon Science Park per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire