Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
30/09-10   -   Pressmeddelande

EU:s Borgmästaravtal granskar Haninges miljöåtaganden

Som ett andra steg i arbetet med Borgmästaravtalet har Haninge nu skickat in en nulägesrapportering. Den utgår från kommunens klimatstrategi, Smarta Haninge, som innehåller långsiktiga ambitioner om hur kommunen ska göra för att gå längre än EU:s mål om att minska CO2-utsläppen med 20 procent till 2020.

Idag har Haninge kommun skickat in den nulägesrapportering SEAP (Sustainable energy action plan) som är en del av Borgmästaravtalet. Nulägesrapporteringen kommer att granskas och antas av EU. Rapporten innehåller utöver målformuleringar, utsläppsinventeringar för basåret 1990, Haninges strategier och konkreta åtgärder för hur kommunen ska gå tillväga för att uppfylla den tuffa utmaningen som Haninge tagit på sig för att minska utsläppen av växthusgaser.

– Nu väntar vi med spänning på resultatet av EU:s granskning av Haninges SEAP, säger miljöstrateg Jeanette Ragnar.

Fakta
Haninge skrev på Borgmästaravtalet 23 november 2009. Borgmästaravtalet innebär att de städer och kommuner som undertecknat avtalet förbinder sig att gå längre i sina miljömål än vad som anges i EUs energipolicy vad gäller minskning av utsläpp av växthusgaser, ökad energieffektivitet samt produktion och användning av renare energi.
Mer information om Borgmästaravtalet och senare också om Haninges SEAP finns på www.eurmayors.eu

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  076-102 03 41


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire