Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
17/11-10   -   Pressmeddelande

Gymnasie- och högskolestipendium i Haninge kommun

Haninge kommun arbetar aktivt med klimatförbättrande åtgärder. Nu inrättas två stipendier för bästa examens- och projektarbete med anknytning till klimatfrågan. Ett stipendium delas ut på högskolan och ett på gymnasiet.

Inrättandet av stipendierna är ett led i kommunens klimatstrategi för att göra elever och studenter mer medvetna om klimatfrågan. Tanken är att stipendierna ska fungera som ett incitament för de studerande att hitta ett miljöperspektiv på de ämnesområden de är intresserade av.

Ett stipendium på 10 000 kronor delas ut för bästa projektarbete på gymnasienivå. Prissumman för bästa examensarbete/c-uppsats på högskolenivå är 25 000 kronor.
Stipendierna utlyses vintern 2010 och delas ut under hösten 2011.

– Som ekokommun är det viktigt att vi tänker och agerar för en bättre miljö i allt vi gör. De båda stipendierna är ett bra sätta att engagera elever och studenter i klimat- och miljöarbetet, säger miljöstrateg Jeanette Ragnar.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  070-606 85 38


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire