Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
01/12-10   -   Pressmeddelande

Finansdepartementet inspireras av Haninges skolor

Torsdag den 2 december besöker Finansdepartementets ekonomiska avdelning utbildningsförvaltningen i Haninge. Syftet med besöket är att se hur Haninge arbetar med skolfrågor från förskola till gymnasienivå. Dagen ägnas åt diskussioner med Haninges skolpolitiker och oppositionsråd som tillsammans med förvaltningsledningen är värdar.

Finansdepartementets ekonomiska avdelning har som funktion att bevaka och analysera ekonomins utveckling både nationellt och internationellt. De lämnar råd om utformningen av den ekonomiska politiken och deltar i det ekonomisk-politiska samarbetet inom EU och OECD.

Deltagarna kommer att göra studiebesök i fyra grupper. De besöker Handens förskolerektorsområde, Tungelsta skola F-år 5 och år 6-9 samt Fredrika Bremergymnasiet, Merika.

– Det är glädjande för Haninge att Finansdepartementet valt att se närmare på vårt arbetssätt. Vår "Synvända" har gett resultat och elevernas kunskaper har ökat. Synvändan konstaterar att alla elever kan och att det är kvaliteten i skolans verksamhet som avgör elevernas lärande, säger utbildningsförvaltningens chef Mats Öhlin.

– Våra satsningar på att förbereda barnen redan i förskolan med en pedagogik anpassad till barnens ålder gör att vi ser förbättrade kunskaper i de lägre årskurserna jämfört med tidigare, säger Martina Mossberg (M), ordförande i grund- och förskolenämnden.

– Varje skolform måste ta ansvar för sina egna resultat. Med höga krav, tydliga förväntningar och kontinuerliga uppföljningar arbetar vi utifrån synvändan för ökad kvalitet. I Haninge har vi ett attraktivt utbud av såväl yrkes- som studieförberedande program vilket är viktigt för att stå sig konkurrensen, säger Alexandra Anstrel (M)l, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Fakta
Rapporten "Det behövs en synvända" kan beställas via barnochutbildning@haninge.se

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 85 49


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire