Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
16/12-10   -   Pressmeddelande

Överförmyndarverksamheten samordnas i Haninge

Den 1 januari 2011 samordnas överförmyndarverksamheten för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö i en gemensam organisation. Det nya namnet är Södertörns överförmyndarnämnd med placering i Haninge kommunhus. Samordningen genomförs för att ge verksamheten en effektivare ledning och bredare samlad kompetens.

Varje kommun är skyldig att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Haninge kommun har valt att samordna sin överförmyndarverksamhet med Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Den nya organisationen träder i kraft 1 januari 2011. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över överförmyndarverksamheten.

Många människor i vårt samhälle har svårt med att sköta sina rättsliga eller ekonomiska angelägenheter beroende på till exempel sjukdom eller handikapp. De får hjälp av god man eller förvaltare utsedd av tingsrätten.

Överförmyndaren ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden avseende förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Tillsynen sker i första hand genom granskning av års- och sluträkningar. Överförmyndaren kontrollerar att den enskildes tillgångar används till hans/hennes bästa och att tillgångarna i övrigt är tryggt placerade så att de ger en god avkastning.

– Genom att ta tillvara det bästa hos de respektive kommunerna är jag övertygad att vi kommer att få en effektiv verksamhet med mycket hög kvalitet, säger Niklas Näslund enhetschef överförmyndarverksamheten.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 71 85


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire