Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
07/01-11   -   Pressmeddelande

Siemens lanserar Biograph mMR – ett helt integrerat MR- och PET- system för helkroppsundersökningar

I det nya hybridsystemet har Siemens för första gången lyckats med att integrera en MR-kamera (Magnetic Resonance Tomography) och ett PET-system (Positron Emission Tomography) i ett helkroppssystem. En prövning för klinisk användning har inletts med syfte att använda systemet exempelvis inom onkologi, såsom tidig tumördiagnostik, planering och uppföljning av behandlingar.

"Detta är ett av de mest intressantaste utvecklingsområdena inom bilddiagnostiken och skapar helt nya möjligheter att ställa diagnos på många olika sjukdomar, såsom neurologiska och onkologiska sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar", säger Håkan Ahlström, professor och överläkare vid bild- och funktionsmedicinskt centrum i Uppsala.

Biograph mMR-systemet har installerats på universitetssjukhuset Klinikum rechts der Isar vid Tekniska universitetet i München, Tyskland. Syftet är att diagnostisera sjukdomar i ett mycket tidigt skede och att följa sjukdomens förlopp. Bland annat vill man använda informationen för att utveckla en individuell behandlingsplan för varje patient.

De första forskningsresultaten visar att helkroppsundersökning med mMR-systemet genomförs på mindre än halva tiden jämfört med om MR- och PET-undersökningarna genomförs var för sig.

"Att kunna kombinera MR- och PET-information som samlats in från en exakt samtidig inskanning är helt unikt och väcker förhoppningar om att man nu tidigare kommer att kunna avgöra hur en tumör svarar på en viss behandling. Det skulle ge sjukvården ett nytt hjälpmedel för att anpassa en behandling till patientens specifika behov", berättar Lars Filipsson, produktchef för Biograph mMR på Siemens AB.

Om Siemens
Siemens utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri, energi, hälso- och sjukvård. Vi har världens största miljöportfölj med produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att skapa en hållbar framtid. En tredjedel av vår omsättning kommer från miljöportföljen. Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och vi är idag cirka 4 900 medarbetare. Förra affärsåret omsatte vi ungefär 21 miljarder kronor.

Om Siemens Healthcare Sector
Siemens Healthcare Sector är en av världens största leverantörer till hälso- och sjukvården och trendsättare inom bild- och laboratoriediagnostik samt IT-lösningar. Vi erbjuder produkter och lösningar genom hela vårdkedjan: från förebyggande och tidig upptäckt till diagnos, vård och behandling. Genom att optimera arbetsflöden skapar vi en bättre och mer kostnadseffektiv vård.

Användning av pressbilder
Siemens pressbilder får endast användas i redaktionella sammanhang. Ange alltid upphovsman i samband med publicering, såsom "Foto: Siemens". Kommersiell användning av bilder och information, exempelvis annonser och kampanjer, är förbjuden. Copyright tillhör Siemens AB/München/Berlin, alternativt Siemens AB/Upplands Väsby om inget annat anges.

Pressekontakter


Företag

Siemens AB

194 87 Upplands Väsby , Sverige

  08-730 75 41 / 070-647 60 70


Ta emot nyheter från Siemens AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire