Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
08/02-11   -   Pressmeddelande

Nytt byggnadsminne på Dalarö i Haninge

Anders Franzéns sjöbod i Dalarö fiskarhamn är nu byggnadsminnesförklarad. Det är inte bara själva sjöboden utan också Anders Franzéns livsgärning som lett till att länsstyrelsen fattat beslutet. Sjöboden ligger vid Anders Franzéns trappor i Tullbacken. Dalarö har nu sex byggnadsminnen.

I maj 2010 ansökte Dalarö Hembygdsförening om att få sjöboden byggnadsminneförklarad. Byggnaden ägs av hembygdsföreningen men ligger på parkmark som tillhör Haninge kommun. Byggnadsminnesförklaringen innebär att sjöboden inte får flyttas, rivas eller på annat sätt förändras. Inga ingrepp får göras. Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller utan att det kulturhistoriska värdet minskar. Material och metoder ska vara anpassade till husets egenart.

Byggnaden uppfördes ca 1865 som salt- och sjöbod av mästerlotsen Frans Ludvig Öhman och är den enda i sitt slag i Dalarö fiskarhamn.

Sjöboden köptes 1950 av mariningenjören och senare professorn Anders Franzén (1918-1993) som sommarställe. Det var här hans vetenskapliga forskningsarbete kring äldre fartyg som förlist utfördes. Regelskeppen Vasa och Kronans förlisningsplatser upptäcktes av Anders Franzén. Han la också grunden till en modern marinarkeologisk forskningsutveckling kring äldre träfartygs konstruktion, utrustning, inventarier och beväpning.

– I Haninge finns nu totalt 12 byggnadsminnen. De enskilda byggnadsminnena är: Eva Bonniers sommarhus på Dalarö, Dalarö Societetshus, Klappbryggan i Dalarö Fiskarhamn, Anders Franzéns sjöbod i Dalarö Fiskarhamn, Sundby gård på Ornö, Utö kvarn samt Lurgatans bostadshus på Utö. Haninges statliga byggnadsminnen är Dalarö skans, Berga Slott, Arbottna herrgård, Tullhuset på Dalarö samt Klocktornet på Måsknuv, säger Lolita Törnblom arkitekt på plan- och byggavdelningen.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 87 84


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire