Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
17/02-11   -   Pressmeddelande

Fler i arbete i Haninge - arbetslösheten sjunker!

Arbetsförmedlingens månadsstatistik visar att arbetslösheten har gått ned i Haninge jämfört med år 2010. Antalet sökande i arbete har ökat med 37,5 procentenheter, 3,6 procentenheter färre är öppet arbetslösa och antalet öppet arbetslösa ungdomar i 18-24 år är 25,4 procentenheter lägre (jan 2011 jmf jan 2010).

– Statistiken talar sitt tydliga språk: arbetslinjen leder till att fler människor har kommit ut i arbete. Samarbete mellan olika myndigheter har gett resultat. Genom en tydligare strategi och samordning av resurser har vi lyckats vända trenden. Det är lovande, framför allt för våra unga, säger kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M).

– Det är viktigt att arbeta med ungdomsarbetslösheten när konjunkturen vänder. Genom Haninges Ungdomsteam satsar vi nu på ungdomar 16-20 år som varken arbetar eller studerar. Målet är att 80 procent av deltagarna ska vara i arbete eller utbildning efter avslutad insats som kan bestå av orienteringskurs, yrkesutbildning eller individuellt stöd med arbetsträning på en arbetsplats, säger socialnämnden ordförande Sven Gustafsson (M).

– Eget arbete ger individen ökad självkänsla som är så viktigt för vårt välmående samt för friheten och makten över vårt eget liv. Vi måste fortsätta att hävda arbetslinjen genom att möjliggöra vägar till arbete och underlätta för företag som vill utveckla sin verksamhet och anställa fler, avslutar Martina Mossberg (M).


För mer information:
Martina Mossberg
Kommunstyrelsens ordförande
073-941 30 41

Sven Gustafsson
socialnämndens ordförande
073-941 30 49

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Rudsjöterrassen 2
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 71 95


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire