Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
21/02-11   -   Pressmeddelande

Haninge utvecklar Jordbro

Kommunledningen i Haninge har tagit fram en politisk vision och ett handlingsprogram för Jordbro. Idag tar kommunstyrelsen beslut om att skicka ut förslaget på remiss till nämnderna för synpunkter.

– Eftersom utvecklingen av Jordbro är en viktig fråga kommer den politiska visionen för Jordbro skickas ut på remiss till nämnderna. Nämnderna kommer med sina olika perspektiv och expertis kunna bidra till att rätt satsningar görs för Jordbros bästa, säger kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M).

– Att utveckla Jordbro är en prioriterad fråga i kommunledningen. Vi kommer bl.a. att satsa på attraktiva nya bostäder, meningsfullt kultur- och föreningsliv, välfungerande handel och service samt en ny toppmodern skola. Vi vill med detta skapa bästa förutsättningar för att alla ska känna sig trygga och stolta över att bo, leva och verka i Jordbro, avslutar Martina Mossberg (M).


För mer information:
Martina Mossberg
Kommunstyrelsens ordförande
073-941 30 41

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Rudsjöterrassen 2
136 81 Haninge, Sverige

  08- 606 71 95


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire