Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
24/02-11   -   Pressmeddelande

Barn och ungas hälsa – fokus i Haninge

Haninge tar nu krafttag för att säkerställa att barn och unga ska må bra. En utgångspunkt till detta är den nyligen framtagna rapporten om barn och ungas psykiska hälsa i kommunen. Under våren kommer bl.a. strategier att tas fram utifrån rapporten. På måndag deltar Marie Litholm ansvarig för barnkonventions- och folkhälsofrågor, också på stor regionkonferens i Östersund för att tala om barns rättigheter – från teori till praktik.

– Olika undersökningar har indikerat att Haninges elever, framförallt i årskurs 9, mår sämre i jämförelse med andra niondeklassare i landet. Vi har tagit detta på stort allvar och begärde därför en kartläggning för att ringa in vad det beror på, vad vi gör som är framgångsrikt och vad som behöver förbättras för att stärka unga Haningebor, säger Marie Litholm (KD) ansvarig för barnkonventions- och folkhälsofrågor.

– Även om olika verksamheter i kommunen arbetar betydligt mer strukturerat med barn- och ungdomsfrågor idag, så behöver vi utveckla detta arbete. Barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen är en viktig del. Vi kommer under våren att ta fram strategier för ett mer framgångsrikt barn- och ungdomsarbete, säger Marie Litholm (KD).

– Vi beslutsfattare är generellt ganska duktiga på att samtala om, men inte alltid med barn och unga. Att unga får möjlighet att uttrycka sin egen röst är viktigt. I Haninge söker vi därför ständigt efter nya arenor där barn och unga kan komma till tals. Det ger bl.a. oss beslutsfattare en bild av ungas behov och önskemål, vilket vi tar med oss i det fortsatta arbetet, avslutar Marie Litholm (KD).

För mer information:
Marie Litholm (KD)
Ansvarig för barnkonventions- och folkhälsofrågor
073-941 3042

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Rudsjöterrassen 2
136 81 Haninge, Sverige

  08- 606 71 95


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire