Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
01/03-11   -   Pressmeddelande

Haninge får extra pengar för säkrare trafik

Haninge får 2,6 miljoner kronor från staten för säkrare cykelstråk, tryggare skolmiljö och för att göra busshållplatser mer tillgängliga för handikappade. Totalt har Trafikverket i Stockholms län 40 miljoner för så kallad statlig medfinansiering.

– Haninge har fått en god tilldelning med 2,6 av 40 miljoner. 25-50 % av trafikinvesteringarna kan därmed täckas med statliga medel. Detta går bland annat till att sammanbinda, förlänga och stärka cykelvägar till Norrby samt i Tungelsta, säger Peter Olevik Dunder (FP) stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Vi ska även utveckla trafiksäkerheten vid Måsöskolan i Vega. Barnen och de anställda på skolan kommer att rådfrågas för att gemensamt komma fram till vilka åtgärder som är lämpligast för en tryggare miljö runt skolan, avslutar Peter Olevik Dunder (FP).

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Rudsjöterrassen
Haninge , Sverige

  086067656


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire