Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
22/03-11   -   Pressmeddelande

Haninges låneskuld minskar

Haninge kommun har under de senaste fyra åren uppvisat starka bokslut. Därmed har man lyckats minska låneskulden från 613 till 430 mkr under mandatperioden. Av 2010 års överskott på 142,7 miljoner kronor avsätts nu 100 mkr för framtida pensionsutbetalningar.

– Under förra mandatperioden lyckades vi minska vår låneskuld med en tredjedel tack vare ett omsorgsfullt arbete. Av 2010-års överskott avsätter vi nu ytterliggare 100 miljoner kronor för framtida pensionsutbetalningar, säger kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M).

– Det är viktigt att tänka långsiktigt och att planera för kommande generationer. Därför måste vi även fortsättningsvis arbeta för att minska vår låneskuld så att våra resurser används på bästa sätt för att säkra vår välfärd, avslutar Martina Mossberg (M).

För mer information:

Martina Mossberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande
073-941 30 41

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 71 95


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire