Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
05/04-11   -   Pressmeddelande

Advokat Elisabeth Massi Fritz blir ny ordförande för BOJ i Skärholmen

BOJ Skärholmen hör till den Brottsofferjour i Sverige som har störst antal brottsoffer som söker stöd och hjälp varje år. Det är fråga om grova våldsbrott, många utsatta är kvinnor, barn och ungdomar. Många har en stor hotbild och känner en fruktan för sin säkerhet.
Brottsofferjouren fyller en viktig och nödvändig funktion.

- Det känns hedrande att få bli ordförande för BOJ. Styrelsen har ett stort arbete framför sig och kommer att behöva arbeta hårt för att BOJ ska slippa läggas ner. Vi behöver mer pengar för att klara av att hjälpa alla utsatta brottsoffer som vänder sig till oss, säger advokat Elisabeth Massi Fritz.

Brottsofferjouren behövs och fyller en viktig funktion för utsatta brottsoffer. P.g.a. det stora antal polisanmälningar som görs i området och den stora ökning av ärenden varje år, finns idag inte tillräckligt med resurser för att klara av att hjälpa alla.

Om BOJ inte får ytterligare resurser kommer vi att få tvingas lägga ner. Detta skulle vara förödande för de brottsoffer som behöver hjälp och stöd.

Kommunen, Stockholms stad måste ta ett större ansvar och bevilja ett större anslag. Kommunen har ett ansvar för utsatta brottsoffer i området. Tyvärr inser man inte från kommunens sida hur viktigt det är att brottsoffer får den hjälp de behöver.

Vi kommer att vända oss till kommunen men även olika företag som kommer i kontakt med brottsoffer ex försäkringsbolag och vakt/säkerhetsbolag. Vi kommer att erbjuda dem ett samarbete där de även kan känna stolthet i att hjälpa utsatta brottsoffer.

Alla bidrag välkomnas, även från privatpersoner.

Skärholmen BOJ
Bredängsvägen 260
127 32 Skärholmen
tel 08-708 95 80
fax 08-464 79 90

Pressekontakter


Företag

Skärholmens Brottsofferjour
Bredängsvägen 260
127 32 Skärholmen, Sverige

  0708-67 07 24 el 08-21 15 60


Ta emot nyheter från Skärholmens Brottsofferjour per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire