Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
10/11-11   -   Pressmeddelande

Ny teknik för korrekt fakturering

Det snabbt växande utbildningsföretaget Competens Utbildning AB har köpt in datafångstsystemet TeleForm för att på ett mer effektivt sätt ta fram underlag för korrekt fakturering.

I över 15 år har utbildningsföretaget Competens erbjudit kompetensutveckling för att ge människor ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Competens finns representerade på flera orter i Sverige och är ett av Sveriges snabbast växande företag inom sitt område.

För att så effektivt som möjligt kunna stämma av den ökade mängden pappersbeställningar mot faktisk fakturering har Competens köpt in datafångstsystemet TeleForm.

TeleForm är ett komplett system för automatisk datafångst. Systemet används av många företag världen över för att plocka ut olika typer av data, som maskinskriven text, kryssmarkeringar, streckkoder och till och med handskriven text, från pappersdokument.

Med hjälp av TeleForm kan Competens automatiskt plocka ut önskad information från pappersbeställningarna efter det att dokumenten är inskannade. Den utplockade informationen är omgående redo att användas som underlag för kontroll av all fakturering. Ett arbete som tidigare utförts manuellt och tagit mycket tid i anspråk.

- Vi har minskat arbetstiden ungefär från två till en halv dag per vecka tack vare TeleForm och dessutom ökat kvalitén, säger Henrik Lennermark, Operativ chef för verksamhetsstöd på Competens AB.

>> Om Competens Utbildning AB
Competens samlar kraften i människor, företag och samhälle. Så enkelt kan man beskriva tankarna bakom Competens – ett av Sveriges snabbast växande företag inom kompetensutveckling. Competens hjälper människor och företag att utvecklas genom att hitta kraften i sig själva. Konkret betyder det att de erbjuder ett omsorgsfullt urval av tjänster inom undervisning, konsultation, mentorskap, coachning och rehabilitering.

Läs mer om Competens på http://www.competens.se/

>> Om TeleForm
TeleForm är ett kraftfullt system för skanning och datafångst ifrån formulär och blanketter. TeleForm läser handskrivna och maskinskrivna tecken, kryssmarkeringar, streckkoder och sk öppna svar. Data kan sparas i alla ledande format som exempelvis Excel, dBase, Access, SPSS och XML. TeleForm finns i enanvändar- och nätverksversioner med extra moduler för bland annat webbskanning och elektroniska formulär.

Läs mer om TeleForm på http://www.alcom.se/teleform/default.aspx

>> Om Alcom System AB
Alcom System AB utvecklar och marknadsför program och system för skanning och överföring av data från papper till elektroniskt format, elektroniska formulär, utvärderingar, samt dokumenthantering och arkivering.

Företaget är baserat i Stockholm och har sedan starten 1987 levererat lösningar till hundratals organisationer inom den privata och offentliga sektorn.

Läs mer om Alcom på http://www.alcom.se/foretaget.aspx

Pressekontakter


Företag

Alcom System AB
Sjöviksbacken 24
117 43 Stockholm, Sverige

  08-83 14 90


Ta emot nyheter från Alcom System AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire