Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
18/04-12   -   Pressmeddelande

Ny aktör på den svenska marknaden med den nyaste generationen av elektroniska hyllkantsetiketter

Mer än 160 detaljhandelsbutiker i Danmark, Norge och Grönland har nu installerat den NYASTE generationen av elektroniska hyllkantsetiketter från Delfi Technologies. Fler än 110 butiker installerades över de senaste 6 månaderna. Denna succé bygger den svenska verksamheten Delfi Technologies AB nu vidare på, och investerar resurser i Breece System på den svenska marknaden.

Breece System är den mest installerade fullt grafi ska lösningen i Skandinavien, med över 1,5 miljoner grafiska hyllkantsetiketter installerade och ytterligare mer än 300.000 är planlagda för andra kvartalet 2012.

"Det är fantastiskt att se den succé våra nordiska kollegor har uppnått med Breece System i Danmark, Norge och Grönland. Vi ser en stor potential på den svenska marknaden och har därför beslutat att investera i resurser för att växa och driva konceptet med den nya generationen elektroniska hyllkantsetiketter i Sverige," säger Peter Cedlöf, VD Delfi Technologies AB.

Lösningen effektiviserar butiksdriften och säkrar överensstämmelsen av produkt- och prisinformationen på de elektroniska hyllkantsetiketterna och i kassalinjen, vilket bla. bidrar till att minska antalet kundklagomål och kötid vid kassan.

Samtidigt så öppnar den fullt grafiska lösningen upp för helt nya möjligheter för mer specifik, direkt och dynamisk marknadsföring via ex. användning av QR koder.

Breece System är idag i drift i mer än 160 butiker, fördelat på nedanstående kedjor:

Danmark: Dagli’Brugsen, SuperBrugsen, Kvickly, Spar, Super Spar, Eurospar, Kwik Spar, SuperBest

Norge: Coop Extra, Coop Marked, Coop Mega, Bunnpris, Meny, Spar, Express PC Service

Grönland: Pissifik, Brugseni

Om Breece System
Breece System består av fullt grafiska elektroniska hyllkantsetiketter från ZBD Displays Ltd. i England och en innovativ mjukvaruplattform, utvecklad av Delfi Technologies, för design och kontroll av de elektroniska hyllkantsetiketterna.

Med Breece System och de elektroniska hyllkantsetiketterna från ZBD så slipper butikerna den tidsödande och manuella hanteringen som är förknippat med utskrift av pappersetiketter. Man kan visa all detaljerad produktinformation om en vara så som olika priser, produktbeskrivningar, beställningsinfo, kampanjer etc.

Det är även möjligt att på de elektroniska prisskyltarna kombinera allt från varutexter och bilder till streckkoder och logo etc. Lösningen är enkel och de butiksanställda hanterar produktuppdatering och kampanjer själva direkt i befi ntligt butikssystem varvid de elektroniska etiketterna uppdateras automatiskt.

Den tid man frigör kan i stället användas till kundservice och säljfrämjande aktiviteter. Samtidig ger lösningen en större trygghet för den enskilda butiken och dess kunder, då man alltid kan vara säker på att informationen på hyllkanten alltid stämmer med informationen i kassan.

Det är möjligt att leverera centrala uppdateringar på kedjenivå, utan att butikerna behöver vara involverade. Det är också möjligt att varje butik kan göra sina egna uppdateringar. Den fullt grafiska lösningen kan implementeras samtidigt som butiken upprätthåller den dagliga driften.

Pressekontakter


Företag

Delfi Technologies AB
Solkraftsvägen 25
SE-135 70 Stockholm, Sverige

  +46 (0)8-742 20 55


Ta emot nyheter från Delfi Technologies AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire