Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
05/12-12   -   Pressmeddelande

AMAP - ett Age management projekt

En av Europas största utmaningar är den åldrande befolkningen. Med tanke på att många medlemsstater genomför politik och reformer som främjar äldre vuxna att arbeta längre senare i livet, förväntas sysselsättningsgraden för äldre vuxna i åldern 50 + öka avsevärt under nästa årtionde. Detta trots att många organisationer, särskilt i en tid av lågkonjunktur, genomför strategier som negativt påverkar äldre arbetstagare, till exempel genom för tidig pensionering.
Det finns ett verkligt behov av att lösa problemet med en åldrande arbetskraft över hela Europa och detta kräver innovativa lösningar för att engagera, uppmuntra och stödja äldre arbetstagare att fortsätta på arbetsmarknaden och utveckla sin anställbarhet och färdigheter genom förståelse och deltagande i yrkesutbildning/CVET. Detta projekt syftar till:

1. Förbättra tillgången till yrkesutbildning för äldre arbetstagare med fokus på att identifiera de viktigaste utmaningarna för deltagandet i livslångt lärande
2. Undersöka och påverka attityder hos arbetsgivare mot äldre arbetstagare över hela Europa
3. Sprida resultaten genom en mängd europeiska nätverk och intressenter som CEDEFOP och Policy Network (europeiska nätverk för livslångt vägledning)

Pressekontakter


Företag

Folkuniversitetet
Box 386
75106 Uppsala, Sverige

  018-680060


Ta emot nyheter från Folkuniversitetet per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire