Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
03/10-13   -   Pressmeddelande

De senaste fullskalestudierna visar att Active NS kan minska lukt och utsläpp av ammoniak från flytgödsel med 23 %

Flytgödseltillsatsen Active NS har precis godkänts av IPPC då flera oberoende laboratorietester i Europa har visat att produkten kan minska ammoniak och lukt i flytgödsel med 20–25 %

Utöver laboratorietester har även fullskalestudier genomförts i bostäder, flytgödselbehållare och på åkrar. Studierna visade en minskning på 23 % i lukt och ammoniak i bostäder och i fältstudier en dokumenterad minskning på 20–25 % efter bara sex timmar.

Active NS har nu godkänts av IPPC
Baserat på dessa utmärkta resultat från de olika laboratorietesterna har Active NS nu fått IPPC-godkännande i Europa.
IPPC står för Integrated Pollution Prevention and Control. Det är ett EU-direktiv som på svenska kallas Direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Syftet med IPPC-direktivet är att förhindra och bekämpa förorening av luft, vatten och mark samt föroreningar från damm etc.

Lantbruket kan uppnå stora besparingar på miljökostnader
Det är välkänt faktum att lantbrukarna utsätts för ständigt ökande krav på miljöåtgärder. Kväveutsläpp och lukt från flytgödsel är väldigt mycket i fokus. Befintliga tekniska lösningar för att hjälpa lantbrukarna att följa miljölagstiftningen innebär dock ofta stora investeringar.

Många olika lösningar finns för närvarande tillgängliga för att möjliggöra att miljölagstiftningen uppfylls. Tyvärr krävs det normalt stora investeringar.
Med de senaste nya forskningsresultaten öppnar nu Active NS upp helt nya möjligheter, eftersom produkten är en billig lösning när det gäller minskningen av lukt och ammoniak. Active NS är lätt att använda, och dessutom blir flytgödslet homogenare för spridning på åkrarna.

Active NS erbjuder ett antal fördelar
Minskad lukt från flytgödsel ger en bättre miljö i bostäder, under lagring samt vid flytgödselspridning på åkrarna – och dessutom minskar ammoniakavdunstningen på landsbygden.

Flytgödsel med tillsatt Active NS kan också erbjuda betydande fördelar för biogasansläggningar som får flytgödsel från gårdar, eftersom det har visat sig att användningen av produkten i biogasansläggningar bidrar till en stabilare produktion. Det ger även biogasproducenterna möjligheten till flexiblare val av råvaror och den allmänna hanteringen av biogasproduktion kan göras enklare.

Framtida problemlösare
Active NS utgör en utmärkt problemlösare för lantbrukarna när det gäller hanteringen av flytgödsel i bostäder, flytgödselbehållare och på åkrarna. Produkten minskar de viktigaste problemen, och priset är särskilt attraktivt jämfört med de relativt dyrare tekniska lösningar som finns tillgängliga. Av denna anledning kan Active NS vara ett framtida problemlösare inom lantbruket, eftersom produkten gör det möjligt för lantbrukarna att uppfylla de miljökrav som ställs när det gäller bland annat hanteringen av flytgödsel.

Pressekontakter


Företag

FCSI ApS
Aagade Syd 99
8620 Kjellerup, Sverige

  +45 21 75 71 36


Ta emot nyheter från FCSI ApS per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire