Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
12/11-13   -   Pressmeddelande

Danskt arkitektföretag ska stadsutveckla norsk industrikultur

I tävling med 17 andra rådgivarteam har Gottlieb Paludan Architects vunnit uppdraget att utarbeta en översiktsplan för stadscentrum och en nedlagd UNESCO-nominerad industrianläggning i Odda i Norge. Uppdraget handlar om att visa nya utvecklingsvägar för den tidigare industristaden sydost om Bergen, och lösningen tar utgångspunkt i ett komplex av unika, skyddade industribyggnader i stadens centrum.

Gottlieb Paludan Architects vann uppdraget att utveckla en översiktsplan för centrum och det tidigare smältverksområdet i Odda i Norge. Uppdraget handlar om att visa nya utvecklingsvägar för den tidigare industristaden sydost om Bergen, och lösningen tar utgångspunkt i ett komplex av unika, skyddade industribyggnader i stadens centrum.

Med i det vinnande laget är Dansk Bygningsarv och rådgivningsföretaget Norconsult. Tilldelningskriterierna för kontraktet var kvalitet (70 %) och pris (30 %). Sammanlagt inkom 18 anbud som alla utvärderades och enligt byggherren, Riksantikvarens Direktorat, utmärkte sig vinnaren särskilt i kvalitet.

Gottlieb Paludan Architects är ett av Danmark största arkitektföretag med omfattande expertis i stadsplanering, landskapsarkitektur, infrastruktur och omvandling av byggnader. Dansk Bygningsarv har specialiserat sig på strategisk utveckling av städer och byggnader med kulturarv som utgångspunkt. Norconsult bidrar med lokal kunskap och spetskompetens inom kulturarv, byggnadsteknik och inom väg-, trafik- och miljöområdet.

En komplex uppgift
Norska Riksantikvaren har fått i uppdrag att utveckla en översiktsplan av före detta Odda Smelteverks produktionsområde, kajanläggning, linbanor och intilliggande centrum – totalt cirka 200 hektar. Planen ska ge en realistisk grund för kommunens utveckling av en ny strategi för stadens centrum och smältverksområdet. Här måste hänsynen till de skyddade byggnaderna ingå som en central utgångspunkt.

Odda Smelteverk lades ner 2003, och sedan dess har ett antal processer och projekt genomförts i syfte att restaurera smältverkets kvarvarande byggnader och anläggningar. Utvecklingsplanen för området antogs 2008. Smältverkets viktigaste kvarvarande byggnader skyddades 2012 och byggnadsanläggningen är nominerad för upptagning i UNESCO:s världsarvslista.

Riksantikvaren i Norge – om Odda-projektet
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=135191

Pressekontakter


Företag

Gottlieb Paludan Architects A/S
Kalvebod Brygge 30, 5.
1560 København V, Sverige

  +45 40 79 02 20


Ta emot nyheter från Gottlieb Paludan Architects A/S per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire