Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
14/11-13   -   Pressmeddelande

Allied Telesis mikrosajt för nyhetsbrev presenterar forskningsresultat från Gartner

Focus on Five Dimensions of Network Design to Improve Performance and Save Money

Allied Telesis, en global leverantör av säkra lösningar för IP/Ethernet-switching och branschledande inom utveckling och leverans av IP-nätverk och nätverksinfrastrukturer för triple-play, meddelar publiceringen av ett nyhetsbrev i form av en mikrosajt som visar forskningsresultat från Gartner.

Allied Telesis nyhetsbrev innehåller Gartner-rapporten Focus on Five Dimensions of Network Design to Improve Performance and Save Money, publicerad den 23 mars 2013, som presenterar ett ramverk som gör att nätverksproffs kan förbättra användarnas upplevelse och sänka sina kostnader med 30 %.

Rapporten slår fast att "Nätverksarkitekter måste tänka större och inkludera individuella användare, enheter och applikationsbehov tidigt i nätverksdesignprocessen. Företag som förändrar sin designpraxis på detta sätt kommer att bygga bättre nätverk och samtidigt optimera sina investeringar i affärskritiska teknologier."

Rapporten introducerar "de fem dimensionerna av nätverksdesign" genom att konstatera att "förändringar i applikationsmiljöer, användares förväntningar och nätverkstjänster kräver att nätverksarkitekter tänker större för att förvissa sig om att nätverket stödjer nya och föränderliga affärsbehov. De behöver införliva fem olika dimensioner – användare, applikationer, enheter, placering och aktivitet – i ett ramverk som är maximalt väl lämpat för att stödja enterprise-applikationer, både de som inhyses internt och externt." "Arbetssättet med de fem dimensionerna innebär ett paradigmskifte inom nätverksdesign, men det går att tillämpa pragmatiskt."

Rapporten går igenom fem nya dimensioner av det nya tänkandet inom nätverksdesign, som sträcker sig från beaktandet av användares enheter och applikationer till skapandet av en holistisk, strategisk plan. Allied Telesis lösningsarkitekter arbetar redan sedan en tid tillbaka med dessa fem dimensioner i samband med nätverksdesign och utveckling av lösningar för kunder. De har med andra ord redan konkret erfarenhet av att ta alla dessa behov i beaktning, och på så vis har Allied Telesis kunnat visa att de redan är i fas med detta rekommenderade paradigmskifte i praktiken. Till exempel har företaget i sitt senaste initiativ med molnförberedda nätverk fokuserat på nödvändiga strategier för att effektivt konstruera lösningar som är redo för molnet. Sådana infrastrukturer måste tillhandahålla motståndskraftiga, säkra, högpresterande, tillgängliga och skalbara tjänster för att säkerställa att kritiska applikationer alltid är online och tillgängliga. Dessa egenskaper kräver mycket mer än bara anslutbarhet, och de sammantagna behoven beror på slutanvändarens profil.

"Allied Telesis tillhandahåller lösningar och supporttjänster som är optimerade för kundens behov och utnyttjar vår avancerade tekniska kapacitet i egenskap av specialtillverkare av nätverksutrustning. Vårt team av nätverksspecialister besitter ett praktiskt kunnande inom design och implementering av nätverk som vi har byggt upp genom många års erfarenheter på området – och som vi utnyttjar för att erbjuda heltäckande lösningar. Våra grundläggande värden är enkla. Vi hjälper kunderna att uppfylla komplexa krav på sin IT samtidigt som vi erbjuder investeringsskydd, kostnadseffektivitet och skalbarhet för att tillgodose de föränderliga kraven på affärsapplikationer", säger Hans Englesson, Nordenchef på Allied Telesis.

Om Allied Telesis
Allied Telesis grundades 1987, har kontor över hela världen och är en ledande leverantör av nätverksinfrastruktur och flexibla, interoperabla nätverkslösningar. Företaget tillhandahåller pålitliga nätverkslösningar för video, röst och data till kunder på många olika marknader, bland annat offentlig förvaltning, sjukvård, försvar, utbildning, detaljhandel, hotell och internetoperatörer.

Allied Telesis arbetar hela tiden för att förnya hur tjänster och tillämpningar levereras och hanteras, vilket leder till ökat värde och minskade driftkostnader. Besök oss online på alliedtelesis.eu

Framåtblickande uttalande
Innehållet i detta pressmeddelande kan utgöras av framåtblickande uttalanden. Förenta staternas Private Securities Litigation Reform Act från 1995 innehåller skyddsklausuler för framåtblickande uttalanden i syfte att uppmuntra företag att sprida information om sina kommande verksamheter. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som berör planer, målsättningar, ändamål, strategier, framtida händelser eller prestationer, underliggande antaganden samt andra uttalanden som inte består av historiska fakta. Företaget vill åberopa skyddsklausulerna i Private Securities Litigation Reform Act från 1995, och inkluderar därför denna varnande förklaring som anknyter till sagda skyddsanordning i lagen. Orden "tror", "förväntar sig", "avser", "beräknar", "uppskattar", "planerar", "potential", "kan", "bör", "förväntas", "förestående" och motsvarande uttryck indikerar framåtblickande uttalanden. Detta pressmeddelandes framåtblickande uttalanden bygger på ett antal olika antaganden, varav många i sin tur bygger på ytterligare antaganden, bland annat men inte begränsat till vår företagslednings uppfattningar om pågående historiska trender, uppgifter som finns i våra arkiv och andra uppgifter från tredje parter. Även om vi tror att dessa antaganden är rimliga när de görs, är de till sin natur föremål för betydande osäkerhetsfaktorer och eventualiteter som är svåra eller omöjliga att förutsäga och bortom vår kontroll. Vi kan därför inte garantera att vi kommer att uppnå eller leva upp till dessa förväntningar, förhoppningar eller förutsägelser.

Garanti och ansvarsbegränsning
INFORMATION OCH/ELLER MATERIAL I DETTA DOKUMENT TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANTYDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISSA SYFTEN.
Allied Telesis, Inc. har inget ansvar för direkta, indirekta, särskilda, oförutsedda eller påföljande skador relaterade till ditt beslut att använda någon av informationen eller något av materialet i detta pressmeddelande, även om Allied Telesis, Inc. underrättas om möjligheten till sådana skador.

Varumärkesförklaring:
Andra företag och produkter som nämns i denna text kan vara registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Pressekontakter


Företag

Allied Telesis
Vasagatan 11
111 20 Stockholm, Sverige

  +46709779090


Ta emot nyheter från Allied Telesis per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire