Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
06/02-14   -   Pressmeddelande

Ny bok: Ledarskapets betydelse överskattad!

"Det finns inga ledare utan följare", säger följarskapskonsulten Christian Monö i sin bok 'Beyond the Leadership Myth: Why we follow leaders and lead followers'. "Ändå är det ledarskapet som glorifieras. Tron att ledaren är nyckeln till framgång har blivit så allenarådande att bara tanken på motsatsen anses absurt."

Övertron på ledarskapets betydelse baseras främst på myter och antaganden, inte på fakta menar Christian. "Forskarna inte är ens överens om vad som skiljer en ledare från en icke-ledare", säger han och menar att övertron på ledarens betydelse har en negativ inverkan på både samhällen, företag och organisationer. "Det satsas massor av pengar på ledarskap utan att man egentligen kan se några konkreta resultat."

Under 2011/2012 genomförde Gallup en undersökning om engagemang på arbetsplatsen. Av de över 230 tusen anställda i 142 länder som deltog fann man att hela 87% av de tillfrågade var oengagerade i sitt arbete.
"Eftersom den allmänna uppfattning är att ledare ska engagera och motivera människor, är den här undersökningen intressant", säger Christian. "Med tanke på hur mycket pengar företag och organisationer satsar på ledarskapsutveckling varje år, borde vi väl se ett betydligt bättre resultat?" menar han.

Beyond the Leadership Myth tvingar följaktligen läsaren att ifrågasätta några av de mest grundläggande frågorna i samhället om både ledarskap och följarskap. Vad är en ledare? Varför följer vi dem medan vi upplever följarskap som något negativt? Boken, som behandlar relationen mellan ledare och följare ur ett följarperspektiv, tar sin utgångspunkt i hur våra förfäder följde och ledde varandra för ca 200 000 år sedan.

Christians slutsats är att både samhällen, organisationer och företag har mycket att vinna på att bättre förstå följarnas roll i både verksamheter och samhällen. "Vi har glömt att det är följarna som väljer sina ledare och inte tvärt om! Bättre förståelse för äkta följarskap ger bättre förutsättningar att skapa framgång."

De första kapitlen i boken finns utlagda på www.foljarskap.se

Pressekontakter

Christian Monö
  0707237789

Företag

Christian Monö Consulting
Pilotgatan 42 Stockholm
12832 Skarpnäck, Sverige

  0707237789

http://www.foljarskap.se

Ta emot nyheter från Christian Monö Consulting per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire