Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
08/09-14   -   Pressmeddelande

IE3 motorer finns tillgängliga tidigare än planeratFrån januari 2015 skärps EU: s krav på elmotorers effektivitetsklass. Redan nu kan Emerson Industrial Automation leverera en komplett serie Leroy-Somer motorer som uppfyller kraven på effektivitetsklass IE3.

Sedan 2011 är leverantörer av elektriska motorer skyldiga att uppfylla minimikrav för verkningsgraden, avseende 3-fas asynkronmotorer, krav som stegvis kommer att skärpas fram till 2017.

I januari 2015 kommer nästa steg då kravet på effektivitetsklassen höjs från nuvarande IE2 till IE3 och omfattar motoreffekter 7,5-375 kW. IE2 motorer drivna med frekvensomriktare, räknas också som IE3. Från och med 2017 kommer IE3 kravet att gälla motoreffekter 0,75-375 kW.

Uppfyller kraven för 2017
Emerson Industrial Automation kan redan idag leverera högeffektiva Leroy Somer IE3 asynkronmotorer i effekt-området 0,75-900 kW. Motorerna är av typen IMfinity IFT och lever idag upp tillkraven som träder i kraft först år 2017.

Motorserien IMfinity IFT från Emerson Industrial Automation är utvecklad av Leroy Somer som gjort stora investeringar i utvecklingen av ny design, nya komponenter och teknologi. Genom att optimera ingående komponenter med fokus på verkningsgraden lever IMfinity motorerna upp till de nya reglerna.

Alternativ IE3 lösning
Emerson Industrial Automation kan också leverera en paketlösning bestående av Leroy-Somer IFT motor i klass IE2 i kombination med frekvensomriktare M-drive från Control Techniques där paketet IE2 motor med frekvensomriktare också lever upp till IE3 kravet.

PM-motorer uppfyller effektivitetsklass IE4
Uppgradering av konventionella asynkronmotorer till de nya effektivitetsklasserna leder ofta till större och tyngre motorer, då högre verkningsgrad i många fall kräver mer material. Användning av PM-motorer erbjuder en annan väg till att nå högre verkningsgrad. Leroy-Somer Dyneo, Permanent Magnet-motor erbjuder en lösning där motorstorleken i de flesta fall blir mindre, med bibehållen effekt, samtidigt som systemverkningsgraden får en markant höjning.

Illustration
Företag som från och med januari 2015 ska uppfylla de skärpta EU-kraven på effektivitetsklass IE3 har i princip tre tillvägagångssätt tillsammans med Emerson Industrial Automation, Leroy-Somer och Control Techniques:

1) Välj en IMfinity IFT IE3 motor
2) Välj en IMfinity IFT IE2 motor i kombination med M-drive
3) Välj en Dyneo PM IE4 motor i kombination med M-drive

Foto
IMfinity IFT motorserien från Emerson Industrial Automation och Leroy Somer levereras från 0,75-900 kW och uppfyller effektivitetsklass IE3.

Bilder


Pressekontakter

Thomas Karlsson
Export Sales Manager
  +46 (0) 8 554 241 21
Fredrik Skog
Sales Manager
  +46 (0) 8 554 241 25

Företag

Emerson Industrial Automation Sweden AB
Gränsbovägen 6
15242 Södertälje, Sverige

  +45 8 554 241 21

www.emersonindustrial.com

Ta emot nyheter från EMERSON Industrial Automation per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire