Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
08/04-16   -   Pressmeddelande

När tolerans blir förtryck - Ny bok om mångkulturalismens fällor

15 danska och svenska forskare gör i en ny bok upp med mångkulturalism som ideologi och kritiserar den rädsla de båda ländernas medier och politiska etablissemang har för att att beröra ämnet. Framför allt är boken dock ett upprop till vänstern, som flera av författarna själva räknar sig till.

"Samma människor som är mycket stolta över det fria, demokratiska samhälle vi byggt upp i Danmark och Sverige, är anhängare av mångkulturalism och stöder - eller underlåter att ta avstånd från - krafter såsom radikala imamer, som undergräver dessa värderingar."

Med mångkulturalism har man fått en ideologi som stöder särskilda rättigheter, vilka går ut på att man inte ska kritisera andras värderingar och normer och som dessutom säger att man inte ska påstå att våra värderingar nödvändigtvis är bättre än andras värderingar.

Bekännelse till den mångkulturalistiska ideologin innebär dock en rad "fällor", påpekar författarna. En av dem är till exempel att man - i syfte att visa sig tolerant och icke-rasistisk - börjar acceptera saker som är i direkt konflikt med de saker som man annars kämpar emot, t.ex. självcensur och kvinnoförtryck.

Boken bidrar till en uppgörelse med den rädsla för att beröra ämnet som har präglat myndigheter och debattörer i Danmark och Sverige. Det är en kritik av de sätt som mångkulturalismen har utvecklats i de två länderna, vilket hotar den demokratiska kulturen och den individuella friheten. Fokus ligger på den politiska korrekthetens konformitet och moralisering som tränger bort politiskt oliktänkande.

De 15 författarna kretsar kring problemställningar som är relaterade till kultur. Några ser på yttrandefrihet och rasism i samband med diskussioner om tolerans, censur och självcensur. Andra behandlar medias filtrering av fakta. Ytterligare andra ser på fördomsfulla inställningar som man stöder sig på i forskning samt i den offentliga debatten, i antirasismens namn.

Mångkulturalismens fällor har redigerats av Mehmet Ãœmit Necef (necef@sdu.dk, +45 6550 2185) och Torben Bech Dyrberg (dyrberg@ruc.dk, +45 4674 2524), och boken innehåller bidrag från både danska och svenska författare.

Förfrågningar om pressexemplar av boken ska ställas till pj@samfundslitteratur.dk.

Mångkulturalismens fällor
- Mörkläggning och moral i media, forskning och politik

av Mehmet Ãœmit Necef och Torben Bech Dyrberg (red.)

299 kr. (vägl.) / 319 sidor
E-bok: 183 kr.
Samfundslitteratur

Utkommer den 8 april 2016


Relevant information

Läs mer om boken här:
http://www.samfundslitteratur.dk/bog/multikulturalismens-f%C3%A6lder


Bilder


Pressekontakter

Poul Kragh Jensen
PR och marknadsföring konsult
  +45 44 22 38 82

Företag

Samfundslitteratur
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg , Danmark

  +45 44 22 38 82

http://www.samfundslitteratur.dk

Ta emot nyheter från Samfundslitteratur per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire