Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
25/03-18   -   Pressmeddelande

Drachmann Arkitekter bakom Nordens mest ambitiösa kyrkorestaureringMed restaureringen av Fredrikskyrkan i Karlskrona har Ole och Amalie Drachmann, Skandinaviens starkaste restaureringsteam, satt ny standard för modernisering av ett kyrkorum, anpassat efter den moderna individualiserade människan.

Genom renoveringen av Fredrikskyrkan i Karlskrona, som återinvigs på Palmsöndagen den 25 mars 2018, har danska Drachmann Arkitekter skapat ett kyrkorum som är utformat för att motverka det största hotet mot det moderna nordiska kristna trossamfundet – tomma kyrkor.

Arkitekt Ole Drachmann, känd från bland annat återuppbyggnaden av Christiansborgs slottskyrka, har tillsammans med dottern Amalie Drachmann, som under det senaste året fått mycket beröm för renoveringen av PH:s hus i Gentofte, ansvarat för den skonsamma restaureringen av Fredrikskyrkan, som är upptagen på UNESCO:s världsarvslista. I detta arbete har man gjort en nytolkning av kyrkorummet för att skapa möjlighet att söka sig in i kyrkan under hela dygnet, alla årets dagar. Detta stämmer väl in med att tron idag blivit individualiserad och ska passa in med det egna behovet.

”För oss har Fredrikskyrkan varit ett fantastiskt uppdrag, där vi har arbetat med att utveckla kyrkan så att den idag ska locka in människor i kyrkan. Detta kräver inte nödvändigtvis en storslagen lösning som i Karlskrona. Baserat på våra erfarenheter vågar jag påstå att man även med ganska små och enkla åtgärder kan återuppliva både stora och små kyrkor i Danmark och Sverige och få dessa att användas i betydligt större omfattning än idag. Det handlar om att öppna upp kyrkan och göra den till en plats där både unga och gamla opretentiöst kan komma in för att vid behov finna ett inre lugn. Då kan inte kyrkan vara kall, full av mögel, ha dåligt inomhusklimat och eländiga toaletter, som det idag är i många kyrkor”, säger Ole Drachmann.

Datum för återinvigningen av Fredrikskyrkan är inte vald av en tillfällighet. Palmsöndagen är inledningen på kyrkans viktigaste högtid – påsken. I den kristna tron är Palmsöndagen den dag som Jesus blev messias och att han är vägen till Gud för det kristna samfundet. På många sätt återöppnas den svenska kyrkan som en förnyad kyrka, som samtidigt håller fast vid kyrkliga traditioner.

Fredrikskyrkan är en återspegling av 1200-talets katolska kyrkoarkitektur och den är byggd efter barockens stilideal och har senare inretts efter 1900-talets normer och värderingar. Dock är livet som levs idag helt annorlunda. Därför har Drachmann Arkitekter arbetat med stor medvetenhet om kyrkans inneboende liturgi och de kulturhistoriska kvaliteterna, när man har tänkt om kyrkorummet. Man har fokuserat på att skapa närvarande och relevanta rum som möter och välkomnar den enskilda människan oavsett var i livet man befinner sig.

”Lösningen i Karlskrona är ett resultat av ett nära samarbete och en dialog med både präster och församlingsråd, där man satte ord på sina önskemål och visioner. Vårt uppdrag är att förstå dessa tankar och omsätta detta i praktiken, så att visioner blir verklighet”, säger Ole Drachmann

Rent praktiskt har den historiska byggnaden genomgått en omfattande konservering som har förstärkt det ursprungliga arkitektoniska uttrycket. Samtidigt med detta har kyrkans rum omvandlats för att skapa flexibla rum med flera funktioner.

Nu bjuder kyrkan in den moderna människan som ett komplett arkitektoniskt verk. Besökarens leds upp till kyrkans dörr via den nyrestaurerade huvudtrappan i väster. I golvet vid tröskeln till kyrkan möts man av en pilgrimslabyrint, som är välkänd i den kristna kyrkokonsten och som betraktas som en symbol på att vägen till Guds rike går genom labyrinten. I dess mitt syns ett kors och en liten bronsmedalj med en ros. Förenat är detta symbolen för den kristna tron och den himmelska kärleken. I korsets riktning leds blicken från labyrinten och in i kyrkan mot dopfunten i mitten av kyrkorummet och vidare upp mot altaret i koret. På så sätt stödjer arkitekturen förmedlandet av de två centrala sakramenten i den Lutherskprotestantiska tron, dopet och nattvarden. Dessutom har altaret flyttas fram i koret för att lyfta fram nattvarden som en gemensam måltid. För att stödja riktningen mot altaret har altartavlan från 1915 tagits ner. När man träder in i den nyrenoverade kyrkan är det både en fysisk och andlig rörelse mot Gud.

Omvandlingen av Fredrikskyrkan innebär att den nu har plats för allt, från de stora liturgierna i gudstjänsten, fördjupandet genom andakten och vidare till församlingens aktiviteter. Det nya flexibla och multifunktionella rummen i kyrkan är bärande element i den nya inredningen. Totalt har 80 m2 glaspartier och dörrar sandblästrats med liturgiska symboler som utsmyckning under kyrkans läktare. Utöver att detta har skapat de önskade arbets- och fördjupningsrum är det verklig kyrkokonst som Drachmann Arkitekter har genomfört och som binder samman kyrkan.
Dessutom har man skapat nya funktioner i kyrkans skepp genom att ta ut kyrkbänkarna.

Det är alltid en balansgång att utföra så genomgripande förändringar i ett kyrkorum, utan att förlora sammanhanget mellan liturgi och kyrkorummets arkitektoniska värden. För att bevara rummets orientering mot altaret har man där kyrkbänkarna tidigare stod lagt in ett massivt ekgolv. Dessutom har man lagt mässingslister i golvet för att markera de tidigare bänkarna. I mötet med golvets Ölandssten från 1915 kommunicerar trägolvet kyrkans historia och förändringar, samtidigt som man rent praktisk har förbättrat kyrkans akustik tack vare trägolvet.

”Kyrkbänkarna ska inte tas bort bara för sakens skull, det ska alltid finnas en välövervägd bedömning av rummets bärande kultur- och arkitekthistoriska kvaliteter, där de historiskt bärande elementen måste vägas mot funktion.” säger Ole Drachmann.
Ölandsstenen skär som ett band genom ekgolvet och fortsätter på så sätt linjen från pilgrimslabyrinten vid ingången till kyrkan och upp mot altaret. Processionen är ett viktigt element i den svenska högmässan och golvet är även ett sätt att signalera vilken väg man ska förflytta sig genom kyrkan.

Man har även tänkt in moderna lösningar i kyrkan. Man har inrättat ett saknat förvaringsrum i en 30 m2 stor hiss mellan kyrkorummet och kryptan, placerad i korsningen, utöver att fungera som förvaringsrum med plats för kyrkans alla stolar har hissen även plats för en likkyl. Hissen kan höjas upp och användas som scen vid körkonserter och andra kyrkoaktiviteter. Scenens golv består dessutom av sex körpodier som individuellt kan ställas in på olika höjd.

I Fredrikskyrkan har Ole och Amalie Drachmann inte bara skapat en modern kyrka med sitt egna säregna arkitektspråk som samtidigt bibehåller den kyrkliga teologin och liturgin. Man har även skapat ett av Nordens mest intressanta kyrkoprojekt, som kan förväntas fungera som förebild för framtida kyrkor där kyrkan vill åter vill bli relevant i den moderna människans liv, anno 2018.

BOX
Projektfakta: Fredrikskyrkan, Karlskrona
Bakgrund:
Fredrikskyrkan i Karlskrona invigdes 1744. Den är ritad av den svenske arkitekten Nicodemus Tessin d.y. och räknas idag som ett av den klassiska romerska barockens förnämsta monument i Sverige. Fredrikskyrkan har tillsammans med örlogsstaden Karlskrona varit upptagen på UNESCO.s världsarvslista sedan 1998.

Byggherre: Svenska Kyrkan
Arkitekt: Drachmann Arkitekter
Typ: Restaurering och omvandling
År: 2014-2018
Status: Avslutat
Kostnad: 110 000 000 SEK
Samarbete: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, Gade & Mortensen Akustik A/S och Studio Daniel Siim
Relevant information

Läs mer om projektet genom att klicka här:
http://www.drachmann-arkitekter.dk/projekter-2/fredrikskyrkan/

Program för återinvigning av kyrkan under påsken:
https://www.svenskakyrkan.se/karlskrona/nyheter/fredrikskyrkans-aterinvigning-25-mars-1100


Bilder


Pressekontakter

Ole Drachmann
Arkitekt MAA SAR.MSA RIBA
  +45 - 21 23 81 10

Företag

Drachmann Arkitekter
Östra Vallgatan 14
223 61 Lund, Sverige

  +45 - 21 23 81 10
  +45 - 21 23 81 10

http://www.drachmann-arkitekter.dk

Ta emot nyheter från Drachmann Arkitekter per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire