Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
17/12-21   -   Pressmeddelande

Enkla Juridik Sverige AB publicerar vägledning om arvskifteshandling

Att upprätta ett arvskiftesavtal kan kännas svårt och krångligt för den som aldrig gjort det förut. Av den anledningen har juristbyrån Enkla Juridik Sverige AB nyligen publicerat en vägledning om ämnet på webbplatsen.

Sedan 2017 har Enkla Juridik hjälpt hundratals klienter med upprättandet av arvskiftesavtal. Juristbyrån har nyligen publicerat en steg-för-steg guide på hemsidan som förklarar hur processen går till. Det finns nämligen många saker att hålla koll på när en arvskifteshandling (https://enklajuridik.se/familjejuridik/arvskifte/) ska upprättas. Innan ett arvskifte ska kunna ske så måste samtliga dödsbodelägare komma överens om hur fördelningen av kvarlåtenskapen ska se ut.

“Vi har sett att det finns ett växande behov av kunskap kring upprättandet av arvskifteshandlingar och därför vill vi med vår nya vägledning på webbplatsen göra processen enklare att förstå sig på. Det finns många saker att vara medveten om gällande arvskifteshandlingar och reglerna inom området kan vara ganska komplexa. Därför är det också viktigt att upprätta en korrekt arvskifteshandling så att arvet fördelas i enlighet med önskemål från samtliga dödsbodelägare,” säger pressansvarig på Enkla Juridik.

Många fördelar med att ta hjälp av en jurist vid ett arvskifte

Före ett arv kan skiftas skall arvskiftet dokumenteras i en arvskifteshandling. Här ska det tydligt framgå information om dödsboets tillgångar samt hur dessa ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Det är många gånger bättre att vända sig till en erfaren jurist än att själv göra ett arvskifte då eventuella fel eller brister kan bli väldigt tidsödande och kostsamma.

Genom att ta hjälp av Enkla Juridik kan man vara säker på att få ett fast pris. Enkla Juridik tar aldrig någon timarvoden och med ett fast pris blir kostnaden alltid helt transparent och förutsägbar.Relevant information

Enkla juridik
https://enklajuridik.se/familjejuridik/arvskifte/


Pressekontakter

Frida Engström
Pressansvarig

Företag

Pr Direkt
Flaggan 1338
Stockholm, Sverige

  0768669966
  0768669966

Puffer.se

Ta emot nyheter från Pr Direkt per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire