Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
11/10-22   -   Pressmeddelande

Nielsen Valuation Group stärker sitt erbjudande inom M&A-rådgivning

Nielsen Valuation Group har sedan 2019 erbjudit tjänster inom företagsvärdering, företagstransaktioner och due diligence. Nu förstärker man sitt erbjudande inom rådgivning i samband med Mergers & Acquisitions ytterligare.

”Redan från start har vi haft ett brett utbud av rådgivningstjänster för företag. Företagsvärderingar har alltid varit hjärtat i vår verksamhet. Många av dessa sker i samband med fusioner och förvärv – M&A.

Nielsen Valuation Group har genom sin unika position på marknaden en möjlighet att erbjuda rådgivning i samband med företagstransaktioner. Vår övertygelse är att det inte kan finnas några standardlösningar för företagsförvärv eftersom varje case är unikt.
Av den anledningen är vår rådgivningstjänst mer ’boutique’ än vad som annars kan anses vara standard på marknaden. Kunden får en mer skräddarsydd tjänst vilket inte bara leder till bättre resultat. Det blir också mer kostnadseffektivt.” Det säger Christoffer Nielsen, VD för Nielsen Valuation Group.

En djup förståelse för hur företagstransaktioner går till och en lång erfarenhet i branschen ligger till grund för företagets erbjudande. Christoffer Nielsen fortsätter:

”Det är mycket som står på spel i samband med ett företagsförvärv. Både det uppköpande företaget och målföretaget investerar i typfallet tid och resurser innan det är klart att köpet kan gå igenom. Bägge parter har stor nytta av att engagera en erfaren M&A-rådgivare i god tid för att undvika de fallgropar som finns – för det finns en hel del. Gör du det minimerar du risken att företagstransaktionen misslyckas när det i själva verket hade kunnat bli en affär.

Tyvärr är det inte ovanligt att stora värden går förlorade i samband med ett förvärv, inte sällan som direkt följd av dåliga råd eller en helt sifferorienterad rådgivare som inte tar hänsyn till situationen ’ute på golvet’. Det kan finnas stora värden i existerande processer och rutiner och i form av humankapital, inte minst bland ledningen.

Det är den typen av insikter som vi på Nielsen Valuation Group kan bidra med för att göra en M&A så lyckad och lönsam som möjligt.”

Det kan finnas många olika skäl till att anlita en rådgivare. Det är ofta nödvändigt inför en planerad sammanslagning av två eller fler företag, men det finns fler situationer då det är lämpligt. Familjeföretag hamnar förr eller senare i ett generationsskifte. Oavsett om verksamheten ska fortsätta att drivas inom familjen eller om den ska öppnas upp för externa investerare finns det stor nytta att prata med en rådgivare som kan reda ut vilket vägval som är mest lönsamt.

”En lite bortglömd målgrupp som har stor nytta av denna typ av rådgivningstjänster är företagsägare som förr eller senare kan komma att avyttra sina aktier. Exit planning är tyvärr något som många tar allt för lätt på. Konsekvensen blir att när en möjlighet till exit väl dyker upp blir prislappen ofta lägre än vad som hade varit möjligt med lite planering. Det handlar bland annat inte bara om att förbereda företaget för en försäljning utan även om att skapa förutsättningar för att få flera anbud” säger Christoffer Nielsen.

Kontakta oss för ett första samtal kring fusioner och förvärv, generationsskifte eller exitplanering.
Läs mer:
https://nielsenforetagsvardering.se/ma-foretagsforvarv/

Kontakt:
Nielsen Valuation Group
+46 763043437
info@nielsenvaluationgroup.com


Relevant information

Nielsen Valuation Group
https://nielsenforetagsvardering.se/ma-foretagsforvarv/


Pressekontakter

Frida Engström
Pressansvarig

Företag

Pr Direkt
Flaggan 1338
Stockholm, Sverige

  0768669966
  0768669966

Puffer.se

Ta emot nyheter från Pr Direkt per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire