Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/09-10   -   Pressemeddelelse

Vis os hvordan vi skal bo - tæt

40% af energiforbruget har med bygninger og boliger at gøre. Det vil sige, at hvis vi skal følge Klimakommissionens højaktuelle anbefalinger, skal vi lægge hele vores energiforbrug radikalt om, energioptimere og byplanlægge, så der forbruges mindst muligt CO2.

Den åbne idékonkurrence "Vis os hvordan vi skal bo" skal frembringe konkrete bud på, hvordan vi kan løse en vigtig del af klimaudfordringen arkitektonisk og byplanmæssigt. Hvordan kan vi indrette vore boliger og byer - store som små, fordelt ud over hele landet - sådan at vi får lyst til og mulighed for at bo, arbejde og leve tættere og derved kan spare transport og energi? Det er ved at være sidste chance for deltagelse, da konkurrencen løber frem til den 8. oktober

Med konkurrencen håber Arkitekturudvalget at fremkalde visioner for bæredygtige måder at bo tæt for flere mennesker, som udfordrer vores kultur, mentalitet og levevis.
Målet for konkurrencen er, at besvarelserne skal bruges til at igangsætte en bred, arkitektfaglig og samfundspolitisk debat, der kan give ideer og forslag til faktiske handlinger. Visionerne skal udtrykkes i en film af tre minutters varighed.

Filmmediet er valgt for at kommunikere bredt og frembringe utraditionelle løsningsforslag.
"Vi håber, filmmediet vil afføde en række nyskabende og lettilgængelige konkurrence-besvarelser om de arkitektoniske kvaliteter, som vore fremtidige byer og boliger skal rumme." siger formand for Arkitekturudvalget, arkitekt MAA og professor Anne Beim.
Den åbne idékonkurrence henvender sig til arkitekter, billedkunstnere, byplanlæggere, landskabsarkitekter, filminstruktører, kommunikationsfolk og alle andre, der interesserer sig for hvordan, vi bor og lever.

Konkurrencen løber frem til den 8. oktober 2010. Resultatet bliver offentliggjort den 3. december 2010. Den samlede præmiesum er på DKK 900.000, med en førstepræmie på DKK 150.000

Forslagene bedømmes af en jury der er sammensat af Arkitekturudvalgets medlemmer, arkitekter, filmkyndige, politikere og kommunikationseksperter.
Interesserede kan hente alle relevante informationer på konkurrencens website www.botæt.dk.

Vi os hvordan vi skal bo - tæt er udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg i samarbejde med Arkitektforeningen.

KONTAKT ANGÅENDE KONKURRENCEBETINGELSER
Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA Bettina Mylin
Arkitektforeningen, Konkurrenceafdelingen
Strandgade 27 A
1401 København K
Tlf. 3085 9003, email bm@aa-dk.dk

Relevant information

http://www.botæt.dk


Pressekontakt


Firma

Akademisk Arkitektforening
Åbenrå 34
1124 København K, Danmark

  +45 30 85 90 00
  +45 20 82 00 78

http://www.arkitektforeningen.dk

Modtag nyheder fra Akademisk Arkitektforening på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire