Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/08-15   -   Pressemeddelelse

Organisationer går sammen om at kvalificere debatten om planlovenHoteller i havstokken, hypermarkeder uden for byerne og unødvendigt bureaukratisk københavneri. Der er mange følelser og postulater i spil, når planloven diskuteres i denne tid. Men hvad er myter og hvad er fakta? Er planloven reelt en barriere for vækst? Og hvordan sikrer vi, at politiske valg med langtrækkende konsekvenser bliver truffet på det rette grundlag?

Det gør vi ved at tale sammen, og kvalificere debatten, så den ikke tager udgangspunkt i rygter og løse påstande. Arkitektforeningen, Byplanlaboratoriet og Foreningen af Byplanlæggere (FAB) er derfor gået sammen for at styrke den faglige - politisk uafhængige - stemme i debatten om en liberalisering af planloven.

Vi vil invitere politikerne til direkte dialog, og arrangere debatter rundt omkring i landet, hvor relevante parter såvel som offentligheden i det hele taget kan blive klogere på, hvad planloven er, og hvad den ikke er.

I regeringsgrundlaget "Sammen for Fremtiden" bebudes - i noget upræcise vendinger - at regeringen ønsker at liberalisere planloven.

Her lyder det:
"Vi vil også liberalisere planloven, så kommunerne får mere frihed. Det gælder blandt andet i det åbne land og kystnære områder. En liberalisering skal styrke udviklingen uden for de største byer og fortsat tage hensyn til natur og miljø. Regeringen vil fjerne loftet over tilladelser til miljømæssigt bæredygtige projekter, således at alle projekter kan imødekommes, såfremt de vurderes at være miljømæssigt bæredygtige".

Men hvad indebærer en sådan liberalisering? Bortset fra disse 4 linjer om en liberalisering af planloven i regeringsgrundlaget, er der endnu ingen der ved, hvordan en liberalisering af planloven kommer til at se ud. Dog har Erhvervsminister Troels Lund Poulsen i DR2's Deadline 8. juli indikeret, at han ønsker at svække den centrale koordinering af kommunernes planlægning, og at særligt begrænsningerne for udvikling i kystnærhedszonen er i søgelyset.

For meget fokus på enkeltsager
Kommunernes Landsforening (KL) har ligeledes et udtalt ønske om at liberalisere planloven. KL har i eksempelkataloget 'Barrierer for Vækst', givet eksempler på, hvor planloven tilsyneladende udgør en barriere for vækst og bæredygtighed. En gennemgang af katalogets eksempler viser imidlertid, at det i mange tilfælde slet ikke er planloven, der har været en barriere for realiseringen af de fremhævede projekter. Man vil altid kunne finde enkeltstående eksempler på uhensigtsmæssige konsekvenser i lovgivningen og forvaltningen, men det er ikke vores ærinde i denne sammenhæng; tværtimod er det vores ønske at bidrage til et større fokus på planloven i en større sammenhæng.

Det gør vi
Arkitektforeningen, FAB og Byplanlaboratoriet er ved at lægge sidste hånd på en række debatmøder, som vil blive afholdt rundt omkring i landet. Møderne vil finde sted i september og vil snarest blive annonceret på organisationernes hjemmesider. Til møderne vil vi invitere relevante politikere og interessenter til en tæt, gensidigt inspirerende dialog om lokale udfordringer med henblik på at konkretisere og nuancere billedet af, hvad man kan og ikke kan inden for rammerne af den eksisterende planlov og -praksis. Derudover vil vi være til stede i den offentlige debat med en faglig stemme, og opretter en ekspertliste og en hotline, hvor man kan få svar på spørgsmål om planloven. Vi arbejder desuden på at oplyse folketingets medlemmer om, hvad der er op og ned i denne sag, så de kan tage kvalificeret stilling til, hvordan vi bedst skaber bæredygtig udvikling i hele landet.

Baggrund for samarbejdet
Hverken Arkitektforeningen, Byplanlaboratoriet eller Foreningen af Byplanlæggere har en politisk/ideologisk holdning til en liberalisering af planloven, miljøbeskyttelsesloven, loven om naturbeskyttelse eller anden af den lovgivning, der danner rammerne for den fysiske planlægning. Vi har alene en fælles faglig stemme, som løbende skal sikre, at debatten foregår på et korrekt og fagligt oplysende grundlag.

Organisationerne er desuden ikke "planlovs-evangelister" i den forstand at vi er modstandere af enhver forandring af det bestående. Tværtimod mener vi, at der kan være flere gode grunde til at revidere det eksisterende lovkompleks, men de faglige argumenter skal være i orden, så loven ikke revideres for at løse problemer, som ikke findes, eller som skyldes helt andre ting.


Relevant information

Sammen for fremtiden, regeringsgrundlag
http://stm.dk/multimedia/Regeringsgrundlag_2016.pdf

Eksempelkataloget Barrierer for vækst, KL
http://mim.dk/media/129308/eksempelkatalog_over_barrierer_for_v-kst_i_den_fys.pdf


Billeder


Pressekontakt


Firma

Akademisk Arkitektforening
Åbenrå 34
1124 København K, Danmark

  +45 30 85 90 00
  +45 20 82 00 78

http://www.arkitektforeningen.dk

Modtag nyheder fra Akademisk Arkitektforening på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire