Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/10-15   -   Pressemeddelelse

Sverige lancerer ambitiøs arkitekturpolitik

Den nye svenske arkitekturpolitik fik rosende ord med på vejen, da de nordiske arkitektorganisationer i efterårsferien afholdte fælles styremøde i Stockholm.

I sidste uge overrakte Malmøs stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson betænkningen "Gestaltad Livsmiljö" til den svenske kulturminister Alice Bah Kuhnke. Som navnet antyder, indeholder betænkningen et meget bredt blik på det byggede miljøs betydning for hele samfundets udvikling og hverdagslivets udfoldelse.

Nogle af de væsentlige hovedpunkter i politikken er et øget fokus på helhedstænkning, bæredygtighed og totaløkonomi i offentlige udbud og investeringer, en udviklingsfond for det byggede miljø, design og kunsthåndværk, en ny national myndighed til at forvalte og udvikle det 'gestaltede livsmiljø' og en Rigsarkitekt.

Den nye svenske arkitekturpolitik fik rosende ord med på vejen, da de nordiske arkitektorganisationer i efterårsferien afholdte fælles styremøde i Stockholm.
På mødet blev der desuden formuleret en fælles udtalelse på vegne af de danske, svenske, norske, finske, islandske og færøske arkitektforeninger:

"De nordiske lande har tradition for at lave national arkitekturpolitik. Det seneste år er ambitionsniveauet imidlertid nedskaleret i flere af landene. Det er positivt, at Sverige nu har chancen for at vende denne tendens.

Udvalgets forslag til den nationale politik for arkitektur, form og design tager sit udgangspunkt i et helhedsperspektiv, som de kalder Det gestaltede (det formede) livsmiljø. Det er et godt udtryk, da forståelsen skal findes i hele vores livsmiljø; alt som omgiver os i et bygget miljø, som netop er gestaltet, det vil sige udformet og designet. Og det kan gøres på en god måde eller en dårlig måde - Det gestaltede livsmiljø kan hjælpe eller begrænse. Det er ved at forstå og forbedre forudsætningerne for god arkitektur, form og design, at vores livsmiljøer kan forbedres betydeligt - god arkitektur kræver mere end gode arkitekter.

I alt for lang tid har national politik behandlet arkitektur overfladisk i stedet for at se arkitekturen som et kraftfuldt værktøj. Derfor er det positivt, at udvalgets forslag, så tydeligt tager udgangspunkt i de store samfundsudfordringer som urbanisering, klimaforandringer, boligmangel og i hvordan arkitektur, form og design kan imødegå disse udfordringer. Arkitektur skal ikke ses om noget, der blot skal bruges, når vi skal bygge hurtigt og meget. Tværtimod er perspektivet for gestaltet livsmiljø ekstra vigtigt nu, hvor vores byer vokser hurtigt."

- Alexandria Algard, formand Norske Arkitekters Landsforbund Heidi Poulsen, formand Arkitektafelag Färöarna, Natalie Mossin, formand Akademisk Arkitektforening, Leena Rossi, formand SAFA/Finlands Arkitektforbund Aðalheiði Atladóttur, formand, Arkitektafaelag Islands og Jacob Sahlqvist, formand for Sveriges Arkitekter

Relevant information

Læs Gestaltad Livsmiljö
http://www.gestaltadlivsmiljo.se/


Pressekontakt


Firma

Akademisk Arkitektforening
Åbenrå 34
1124 København K, Danmark

  +45 30 85 90 00
  +45 20 82 00 78

http://www.arkitektforeningen.dk

Modtag nyheder fra Akademisk Arkitektforening på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire