Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/07-13   -   Pressemeddelelse

Fortidens håndværk truet

En lang række gamle håndværk er i fare for at uddø og blive glemt, fordi de er for tidskrævende og dermed dyre at udføre. Eksempelvis havde Danmark i år 1880 mere end 2.000 møller, hvoraf kun et fåtal er tilbage og beskæftiger landets to sidste møllebyggere.

Samme tendens ses hos mange andre gamle håndværk og teknikker, som f.eks. håndskomager, bogbinder, billedskærer og træbådbygger. Den udvikling mærker man også i Andelslandsbyen Nyvang, hvor det kan være svært at finde folk, der kan bygge og vedligeholde attraktionens historiske inventar, bygninger og køretøjer. Det er også en udfordring, når man udvider med nye bygninger, hvor håndværksfag er i fokus, eller når der skal bruges en karetmager til at tilse den store hestevognssamling.

Paradoksalt nok er godt håndværk og unikt design præget af materialet ellers meget værdsat i en tid med mange forbrugsvarer med kort levetid. I Andelslandsbyen frygter man, at vi med tabet af disse håndværkstyper også vil miste værdifuld kulturhistorie, kompetencer og værdifuld viden.

Derfor arbejder man dagligt med at vedligeholde håndværksviden og så vidt muligt udbrede kendskabet til de gamle teknikker gennem kurser og formidling for de besøgende. Med over 500 frivillige, der for de flestes vedkommende er pensionister, har Andelslandsbyen god mulighed for at mangfoldiggøre de ældres fagkundskaber og skabe et netværk, hvor erfaringer udveksles og bevares for eftertiden. Uden dygtige fagfolk, der selv er udlært ved mesterlære, kunne den historiske landsby, med fungerende brugsforening, bager, slagter, husmandssted og mejeri, slet ikke drives. Og arbejdet med at vedligeholde den gamle kunnen er aldrig tilendebragt.

Senest har man iværksat kurser i plantefarvning, nålefilt og løbbinding den 10. og 11. august, ligesom man vil kunne opleve det gamle tærskeværk i brug, når der tærskes på husmandsstedet den 17. og 18. august.

For yderligere oplysninger; kontakt marketingchef Benjamin Lamberth, Tlf.: 51 20 25 09. Fotos til pressebrug forefindes på hjemmesiden: www.andelslandsbyen.dk

Relevant information

http://www.andelslandsbyen.dk


Pressekontakt


Firma

Andelslandsbyen Nyvang
Oldvejen 25
4300 Holbæk, Danmark

  +45 51 20 25 09
  +45 51 20 25 09

http://www.andelslandsbyen.dk

Modtag nyheder fra Andelslandsbyen Nyvang på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire