Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/10-10   -   Pressemeddelelse

Kommuner kan spare millioner ved at uddanne egne ledere

I en tid, hvor kommunerne skal spare både penge og kræfter, har Tårnby Kommune og konsulentvirksomheden MindStretch udviklet ny lederuddannelse for pædagoger - ledertalenter fik et kærligt puf, og kommunen vinder på pengepung og sparede frustrationer

"Leder søges til integreret daginstitution" ...
Overskriften kan læses igen og igen i stillingsannoncerne. Det har i lang tid været svært at rekruttere ledere til kommunernes institutioner.
Kun hver 6. offentligt ansat har lederambitioner, og det mærker de også i Tårnby Kommunes Daginstitutionsafdeling. Der er for få souschefer og pædagoger, der ønsker at blive ledere, når der skal besættes lederstillinger. Pædagogisk konsulent John Hansen valgte derfor at udvikle en før-leder-uddannelse - med et godt resultat.
"Da det var allersværest at finde ledere, begyndte jeg at se efter ledertalenter blandt pædagogerne, og spørge om ikke de havde en lille leder i maven. For det vigtigste udgangspunkt for at deltage i en før-lederuddannelse er, at man har motivation," forklarer John Hansen. Han samlede 10 pædagoger og souschefer til uddannelsen, som blev gennemført fra oktober 2009 til april 2010 i et samarbejde mellem konsulentvirksomheden MindStretch og Daginstitutionsafdelingen i Tårnby Kommune.
Alle 10 deltagere har udviklet et stort lederpotentiale, to af dem er allerede ansat som konstituerede ledere - og uddannelsesmodellen har store perspektiver for talentudvikling og intern rekruttering generelt i kommuner i hele landet.

For andre brancher - også i det private
Hos Tårnby Kommune kan man sort på hvidt få øje på besparelserne. Dels i form af sparede kræfter og frustrationer, når ansøgningerne udebliver, eller når ansøgerne ikke lever op til forventningerne. Dels fordi før-lederne er motiverede for lederjobbet og i forvejen kender til kommunen og dens arbejdsgange.
"Besparelsen er stor. Vi sparer tid på hele ansættelsesproceduren - bl.a. gennemgang af ansøgere, jobsamtaler med ansættelsesudvalg - og ikke mindst: Vi minimerer risikoen for at fejlansætte. Men den største gevinst er, at vi nu har 10 medarbejdere parate til at overtage akut ledige stillinger. Vi skal ikke vente i flere måneder for at få en stilling besat. Og de konstituerede ledere er stort set selvkørende fra start, påpeger John Hansen.
Netop risikoen for at fejlansætte kan koste millioner. Ugebrevet A4 udregnede for nogle år tilbage, at godt 300 ud af 6.100 lederansættelser i kommuner og regioner viser sig at være fiaskoer i jobbet. Hver medarbejder koster arbejdsgiveren mindst én million kroner i løn og udgifter til at finde en ny leder. I kølvandet kommer de indirekte omkostninger: Dårligt arbejdsmiljø, lavere produktivitet og højere sygefravær blandt øvrige medarbejdere.

Høje mål for uddannelsen
Før-lederuddannelsen har potentiale, ikke bare på daginstitutionsområdet. I bl.a. hjemmeplejen kan det også være svært at rekruttere egnede ledere. John Hansen mener, at modellen kan skabe tilsvarende resultater uanset branche og erhverv - også for private virksomheder.
"Det var meget vigtigt for mig at skabe en uddannelse, som kom ind under huden på deltagerne. At de ikke bare fik serveret en masse teorier på en uge, men fulgte et længere forløb, hvor de virkelig lærte at tænke, kommunikere og handle som ledere. Det synes jeg er lykkedes helt utroligt godt," fastslår John Hansen.
Erhvervscoach Lonnie Borgstrøm fra MindStretch er specialiseret i at skabe læring og vedvarende forandringer for nuværende og nye ledere gennem kurser, uddannelser og personlig coaching. Hun udviklede før-lederuddannelsen i samarbejde med Tårnby Kommune.
"Ledere vil altid have teorier, når de skal videreuddannes, men teorier skaber ikke begejstring. Vi valgte, at praktisere teorierne i stedet for bare at fortælle om dem. Og vi har gjort det med udgangspunkt i deltagernes egen viden og erfaringer," forklarer Lonnie Borgstrøm.
"Den coachende tilgang i undervisningen giver begejstring, refleksion og varig læring. Vi har vekslet mellem anerkendte teorier, praktisk træning og individuel coaching. Det giver deltagerne både faglig og personlig udvikling og gør dem i stand til at omsætte teorierne til praksis," uddyber hun.

Godt klædt på som ledere
Det er krævende at udvikle og gennemføre et forløb som dette. Underviserne skal kunne navigere i kaos og turde lade deltagernes udvikling få indflydelse på hvert moduls faglige indhold. Det er nogle af hemmelighederne bag uddannelsens store succes.
"De to deltagere, som nu er konstituerede ledere, klarer sig rigtigt godt. Som undervisere har vi taget mange chancer, men hvis man skal opnå resultater, så stiller man sig altså ikke bare op foran en tavle og holder foredrag. Man skal inddrage deltagerne. Vi havde 10 forskellige personer med, og de er lige så forskellige bagefter - bare stærkere," understreger John Hansen.
Hele uddannelsesforløbet er nøje beskrevet i en rapport fra Tårnby Kommune. Ønsker man at få et eksemplar af rapporten, så kontakt Lonnie Borgstrøm på tlf. 70 20 44 01.

Billedtekst:
Mind-Stretch og Lonnie Borgstrøm har sammen med Tårnby Kommune udviklet en før-lederuddannelse, der skal hjælpe kommunen med at bestige det "bjerg" af udfordringer, der opstår, når gode ledere er svære at rekruttere.

Relevant information

http://www.mindstretch.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

ARK kommunikation
Holbækvej 71
4200 Slagelse, Danmark

  61 38 80 00
  61 38 80 00

http://www.kogy.dk

Modtag nyheder fra ARK kommunikation på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire