Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/10-04   -   Pressemeddelelse

500 mio. kr. har ikke givet bedre hjemmehjælp

Alt for mange ældre lider under dårlig planlægning af hjemmehjælpen. Regeringen har brugt 500 mio. kr. på at give de ældre mere frihed til at vælge, hvilken slags hjemmehjælp de vil have. Alligevel er der stadig problemer med minuttyranni og besøg af mange forskellige hjælpere, mener Ældremobiliseringen.

Socialministeriet bør sikre at alle kommuner indfører effektivt styrede grupper af hjemmehjælpere, som nogle kommuner bruger. De effektivt styrede grupper med 12-14 hjemmehjælpere sikrer, at den plejekrævende ældre har tilknyttet en eller to social- og sundhedsassistenter eller hjælpere til at varetage de daglige opgaver.

"Det er for ringe, at selv nogle større kommuner ikke har organiseret hjemmehjælpen på en hensigtsmæssig måde. 70 procent af kommunerne arbejder på at løse problemet med, at nogle ældre får besøg af mange forskellige hjemmehjælpere, men vi må forlange, at alle kommuner arbejder for, at der ikke kommer 15 eller 20 forskellige hjælpere i løbet af en uge," siger formand for Ældremobiliseringen, Knud Kingo Christensen.

Ordningen med effektivt styrede grupper giver de ældre en mere stabil hverdag, et større tillidsforhold til deres hjælpere og dermed en bedre livskvalitet.

Udover at nogle kommuner ikke har løst problemet med for mange skiftende hjemmehjælpere, er det heller ikke lykkedes at komme minut-tyranniet til livs. Ironisk nok har nogle hjemmehjælpere haft et stopur med på arbejde, fordi de skulle lave et skema over tidsforbruget. Det var ellers netop en del af regeringens plan, at de 500 mio. kr. skulle sikre større frihed for hjemmehjælpere og ældre til at bestemme, hvordan hjemmehjælperen skulle bruge tiden hos den ældre.

Derfor bør der også sættes ind over for bureaukrati og rationaliseres på ledelsesniveauerne.

Den kommende kommunalreform vil være en oplagt mulighed for at gå ind og finde de rigtige løsningsmodeller på problemet. En løsning som skitseret kan samtidig medvirke til at frigøre ressourcer til at ansætte flere hjemmehjælpere.

Ældremobiliseringen blev stiftet i 1992 og er et samarbejde mellem følgende fem ældreorganisationer:
Pensionisternes Samvirke, LO Faglige Seniorer, Omsorgsorganisationernes Samråd, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Den fynsk/jyske Sammenslutning af Pensionistforeninger i Danmark
Organisationerne i Ældremobiliseringen repræsenterer tilsammen omkring 1.200 foreninger med flere end 450.000 medlemmer.

Relevant information

http://www.aeldremobiliseringen.dk


Pressekontakt


Firma

Ældremobiliseringen
Suomisvej 3
1927 Frederiksberg C, Danmark

  35 35 26 99
  35 35 26 44

http://www.aeldremobiliseringen.dk

Modtag nyheder fra Ældremobiliseringen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire