Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/11-04   -   Pressemeddelelse

Ældre afviser almisser

Debatten om ældrechecken raser igen, men den er ikke det rigtige middel til at hjælpe svage ældre, mener Danmarks største ældreorganisation.

Ældremobiliseringen er enig i, at de dårligst stillede pensionister, som kun har folkepensionen og ATP at leve for, skal have bedre vilkår. Men en almisse i form af en ældrecheck er ikke løsningen, heller ikke selv om beløbet bliver større end hidtil, som blandt andet Dansk Folkeparti foreslår.

"Vi ønsker ikke en ældrecheck. I stedet skal tillægspensionen sættes op med 15 procent. Det vil også fjerne det store administrative apparat som kommunerne skal sætte i gang for at administrere ældrechecken," siger Knud Kingo Christensen, der er formand for Ældremobiliseringen.

Indtil videre har det været umuligt for Ældremobiliseringen at få politisk opbakning på trods af, at forslaget om et højere pensionstillæg flere gange har været på banen.

Nu er det er på høje tid, at ældre med få penge mellem hænderne får et fast tillæg til pensionen i stedet for et engangsbeløb. Et beløb, der er usikkerhed om, hver gang politikerne forhandler om det kommende års finanslov.

Endnu et problem med ældrechecken er, at pensionister, der i forvejen har få penge til rådighed, bliver ramt på pengepungen. Hvis man ikke har boet hele sit liv i Danmark, eller hvis man har en indkomst ved siden af pensionen, bliver der skåret i ældrechecken. Det går ud over pensionister, der i forvejen får færre penge i folkepension end de "almindelige" pensionister.

Ældremobiliseringen blev stiftet i 1992 og er et samarbejde mellem følgende fem ældreorganisationer:
Pensionisternes Samvirke, LO Faglige Seniorer, Omsorgsorganisationernes Samråd, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Den fynsk/jyske Sammenslutning af Pensionistforeninger i Danmark
Organisationerne i Ældremobiliseringen repræsenterer tilsammen omkring 1.200 foreninger med flere end 450.000 medlemmer.

Relevant information

http://www.aeldremobiliseringen.dk


Pressekontakt


Firma

Ældremobiliseringen
Suomisvej 3
1927 Frederiksberg C, Danmark

  35 35 26 99
  35 35 26 44

http://www.aeldremobiliseringen.dk

Modtag nyheder fra Ældremobiliseringen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire