Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/11-04   -   Pressemeddelelse

Ældremobiliseringen frygter forringelser for de svage ældre

Fremover skal personer uden den nødvendige uddannelse tage sig af forebyggende hjemmebesøg. Det mener Danmarks største ældreorganisation bliver konsekvensen, hvis regeringen får gennemført en ændring af loven om de sundhedsfremmende, forebyggende hjemmebesøg.

Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening, for at kommunerne kan spare penge på ældreområdet. Det drejer sig om de sundhedsfremmende, forebyggende hjemmebesøg, som kommunerne i dag skal tilbyde til ældre over 75 år.

Kommunerne får udstrakt mulighed for at lade opgaven overgå til andet personale end hjemmebesøgere, for eksempel social- og sundhedsassistenter eller måske en visitator. Problemet er, at disse personalegrupper arbejdsmæssigt er meget trængte i dagligdagen, og under ingen omstændigheder har den nødvendige uddannelse og viden. Derfor er der ingen sikkerhed for, at der finder en reel samtale sted omkring den pågældende ældres mentale og sociale funktioner.

"Det fremgår klart af forskningsresultater, at de forebyggende hjemmebesøg har effekt. Det er derfor vigtigt, at dette tilbud gives til hele ældrebefolkningen over 75 år, så det bliver et rum for mulighedstænkning. Og det er vigtigt, at de som aflægger besøg, er personer med den bedst mulige indlevelsesevne i forholdet til de svageste ældre," siger Ældremobiliseringens formand Knud Kingo Christensen.

I stedet for at fjerne kommunernes pligt til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg, bør den nuværende ordning forbedres, så der bliver værdige forhold for de svage og ensomme ældre, der har et stort behov for ikke at føle sig udstødt og glemt af samfundet.

I dag har kommunerne mulighed for at være meget kreative for at undgå at bruge ressourcer på hjemmebesøgende. For eksempel kan kommunen ringe op til den ældre og tilbyde et besøg, men uden at indhold og tidspunkt bliver konkretiseret.

Kommunernes pligt til at tilbyde hjemmebesøg bør præciseres, så kommunen skriftligt skal henvende sig til den ældre med fastlagte tidspunkter for besøgene.

Ældremobiliseringen håber, at politikerne pålægger kommunerne den nævnte pligt, så den nuværende ordning om hjemmebesøg kommer til at virke efter hensigten.

Ældremobiliseringen blev stiftet i 1992 og er et samarbejde mellem følgende fem ældreorganisationer:
Pensionisternes Samvirke, LO Faglige Seniorer, Omsorgsorganisationernes Samråd, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Den Fynsk/Jyske Sammenslutning af Pensionistforeninger i Danmark
Organisationerne i Ældremobiliseringen repræsenterer tilsammen omkring 1200 foreninger med flere end 450.000 medlemmer.

Relevant information

http://www.aeldremobiliseringen.dk


Pressekontakt


Firma

Ældremobiliseringen
Suomisvej 3
1927 Frederiksberg C, Danmark

  35 35 26 99
  35 35 26 44

http://www.aeldremobiliseringen.dk

Modtag nyheder fra Ældremobiliseringen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire