Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/01-16   -   Pressemeddelelse

Her forbedrer og udbygger Banedanmark jernbanen i 2016

Banedanmark fornyer og vedligeholder løbende jernbanen for fortsat at sikre en høj rettidighed, ligesom vi udbygger jernbanen til fremtidens behov. I Kristi himmelfartsferien, i pinsen og henover sommeren fornyer vi blandt andet jernbanen på hovedstrækningen mellem Roskilde og Odense, særligt på Østfyn samt på Køge Bugt Banen.

Fornyelsesprojekterne på hovedstrækningen og Køge Bugt Banen er sammen med de øvrige projekter i 2016 nøje planlagt, samlet og koordineret for at mindske generne for passagererne mest muligt. Til trods for dette kan arbejdet desværre ikke gennemføres, uden at der i perioder enten lukkes helt for togtrafik, eller at togtrafikken reduceres.

Strækningen Roskilde-Odense
I Kristi himmelfartsferien fornyer Banedanmark broer, spor og stationer flere steder på strækningen fra Roskilde til Odense. Ved Ringsted skal vi fjerne to broer samt åbne den nye vejbro over jernbanen. I Viby Sjælland og Borup foretager vi perronarbejder, ligesom der bliver udført fornyelsesarbejder på Odense Station. Der vil være trafik til Odense fra vest, men strækningen fra Roskilde til Odense vil være spærret for togtrafik fra den 4. maj kl. 22 til 8. maj kl. 10, og der bliver indsat togbusser.

I pinsen fra den 13. maj kl. 22.00 til 17. maj kl. 02.00 spærrer vi for trafik mellem Nyborg og Odense og færdiggør arbejdet på Odense Station. Hen over Kristi himmelfartsferien og pinsen har Banedanmark mere end 300 mand i gang samtidigt.

Østfyn
Fra d. 29. april til 8. august udfører Banedanmark en omfattende sporfornyelse mellem Nyborg og Odense. Her fremtidssikrer Banedanmark jernbanen ved blandt andet at forny 17 km skinner, 30 km sveller, 55 km ballast og 31 sporskifter. Desuden udskiftes der kabler på strækningen. Der vil køre togtrafik i det ene spor, mens der arbejdes i det andet med undtagelse af Kristi himmelfartsferien og pinsen.

Direktør for Anlæg og Fornyelse i Banedanmark Steen Neuchs Vedel:

"I Kristi himmelfartsferien udfører vi stationsarbejder på hovedstrækningen fra Roskilde til Odense. I det tidsrum og i pinsen er udskiftningen af 15 sporskifter i den østlige ende af Odense Station det største og mest komplicerede arbejde. Vi forbereder samtidig sommerens fornyelse af sporet på Østfyn mellem Nyborg og Odense."

"Vi har længe været i gang med et meget omfattende puslespil, hvor vi sammen med entreprenøren planlægger arbejdet på Østfyn dag for dag. Siden starten af 2015 har vi eksempelvis kortlagt, hvilke kabler der skal flyttes, før arbejdet i fornyelsesprojektet startes op."

"Vi ved, at der ligger mange gamle kabler - nogle er vores, men mange andre er ikke - og det skal vi have fuldstændigt styr på, inden sporfornyelsen starter op næste år. En del af projektet på Østfyn består i at udskifte og flytte det fiberkabel, der ligger i sporet. Det nye kabel er også forberedelse til fremtiden med nyt signalsystem og kan holde de næste 50 år. Mens vi over sommeren arbejder i sporet, lægger vi så et ekstra fiberkabel langs hele strækningen, så vi hele tiden har et aktivt kabel."

"Vi ved godt, at det bliver en stor mundfuld for passagererne med spærringer over Kristi himmelfart og pinsen, og når vi i foråret og over sommerferien kører med reduceret togtrafik mellem Nyborg og Odense. Hele forårets og sommerens arbejder på Østfyn er nødvendige for at sikre en velfungerende jernbane over Fyn."

Køge Bugt Banen
Hen over sommeren fra den 4. juli og frem til den 28. august fornyer Banedanmark jernbanen på Køge Bugt Banen fra Skelbækgade til Køge Station - en strækning, der benyttes af omkring 76.000 passagerer dagligt. Sporet fornyes fra Hundige til Køge, ligesom broerne på strækningen renoveres, og kørestrømsanlægget på hele strækningen bygges om.

Kørestrømsanlægget på strækningen er etableret i etaper fra Københavns Hovedbanegård i 1972 frem til Køge Station i 1983. Men anlægget opfylder ikke nutidens krav til anlæg på S-banen, og ombygningen sikrer bl.a., at banen bliver mindre følsom for kraftige vindstød.

Det betyder, at vi blandt andet skal lave 44 km sporombygning med nye skinner og sveller, 31 km ballastrens, 8 km ballastudskiftning, 31 nye sporskifter, mindre arbejder på 24 broer, og ikke mindst ca. 80 km fornyelse af kørestrømsanlægget. I perioden vil strækningen være spærret fra 4. juli til 20. juli mellem Åmarken og Køge og fra den 20. juli til den 28. august mellem Køge og Hundige. Der bliver indsat togbusser.

Projektchef i Banedanmark Anlæg og Fornyelse, Tom Møller Rasmussen:

"Når vi fornyer spor, ombygger kørestrøm og renoverer broer til sommer, så udfører vi tre projekter samtidigt. Det gør vi både for at opnå stordriftsfordele og bestemt også af hensyn til passagererne, for vi ønsker at forstyrre deres dagligdag mindst muligt, når vi skal forny S-banen."

"Vi kan sikre en mere robust afvikling af trafikken på strækningen ved at udskifte anlægget og lave kortere afstand mellem de nye master og tillige få spændt de nye køreledninger hårdere op. Det arbejde udfører vi samtidig med, at vi foretager den nødvendige sporfornyelse, hvor det er nødvendigt at lukke sporet for S-tog."

"Vi har været i gang med forberedelserne i mere end et år for at klargøre projektet og ikke mindst finde løsninger på udfordringerne ved at lave banearbejder i tæt bebyggede områder, idet vi ønsker at genere naboer til banen mindst muligt."

"Vi ved, at det er til gene for de daglige brugere af Køge Bugt Banen, men arbejdet er nødvendigt for også fremadrettet at sikre en velfungerende S-bane. For at genere passagererne mindst muligt, har vi pakket alle arbejder i de otte uger, så vi kun forstyrrer én gang i stedet for at tage projekterne hver for sig."

Kørestrømsanlægget gøres færdigt i lange natspærringer frem mod udgangen af 2017. Det gælder blandt andet for strækningen København-Hundige.

Pressekontakt

Pressevagt
  8234 1313

Firma

Banedanmark
Amerika Plads 15
2100 København Ø, Danmark

  82 34 13 13

http://www.banedanmark.dk

Modtag nyheder fra Banedanmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire