Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/08-16   -   Pressemeddelelse

Mænd vil have en familievenlig chef

Flere mænd end kvinder vil have en familievenlig chef, er en af de overraskende konklusioner af en undersøgelse fra CBAF.dk - Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv. Der er flere ting, der overrasker i undersøgelsen. Det er, at der er væsentlige forskelle i kønnenes forventninger til den familievenlige chef, dennes kompetencer og selvindsigt.

Flere mænd end kvinder vil have en familievenlig chef, er en af de overraskende konklusioner af en undersøgelse fra CBAF.dk - Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv.

"Vi har sat fokus på den familievenlige chef" siger Helle Rosdahl Lund, direktør. "Vi er i en tid, hvor medarbejdere og især den såkaldte generation Y præger arbejdspladsen og netop er i den alder, hvor man er i gang med at stifte familie eller har stiftet familie. Dette forstærker generationen før dem - Generation Xs ønsker til familievenlighed og til fleksibilitet."

Der er flere ting, der overrasker i undersøgelsen. Det er, at der er væsentlige forskelle i kønnenes forventninger til den familievenlige chef, dennes kompetencer og selvindsigt.

Den familievenlige chef er selv bevidst om sin egen balance.
En af de markante forskelle er, at flere mænd end kvinder mener, at chefen skal have fokus på sin egen balance mellem arbejde og familieliv.

"Dette er interessant fordi, at en chef der er bevidst om egen balance, har også en større selvindsigt og dermed udgangspunkt for sit lederskab" siger Helle Rosdahl Lund.

Tidskonflikten

Tidskonflikten er en af de helt store klassiske konflikter mellem arbejde og familieliv. Også her er der kønsforskelle i forhold til, hvilke metoder mænd og kvinder benytter sig af. Tidskonflikten handler om, at den enkelte har tid og mulighed for at afveje og afbalancere sine forpligtigelser og interesser indenfor og uden for arbejde.

Flere mænd end kvinder prioritere fleksibilitet i dagligdagen højere end for andre former for fleksibilitet. Dette er f.eks. nedsat tid eller deltid.

Flere kvinder end mænd vil der i mod hellere have deltid end den daglige fleksibilitet.

Mænd vægter en familievenlig planlægning af eksempelvis arbejdsmøder højere end kvinder.

"Dette er lidt overraskende" siger Helle Rosdahl Lund. "Det er et udtryk for en værdiændring. Det vurderer jeg, hænger sammen med det vi kalder "Den balancerende mand", som sætter nye forventninger til familielivet og karrieren. I min bog "Work life balance 2.0", Gyldendal 2013, har jeg blandt andet gjort rede for dette værdiskift, som vi kunne forvente på arbejdspladserne. Det ser vi nu, og det skal vi reagere på."

Belastningskonflikten
Belastningskonflikten er en af de andre helt store områder, når vi taler om balance mellem arbejde og familie-privatliv. Belastningskonflikten handler om arbejdet, herunder om ressourcer og krav hænger sammen, således at man har energi til sit liv både i og uden for arbejde, samt om arbejdsmiljøet understøtter en god arbejdspladskultur.

Arbejdsmængden og den stigende tendens til at være på 24/7 er blandt de helt store kilder til belastning.

Hos 65 % af respondenterne har chefen ikke fokus på arbejdsmængden. Dette er et højt tal i forhold til de problemer og udfordringer medarbejder møde i den velkendte belastningskonflikt og ubalance i den forbindelse.

24/7 syndromet er også tilstede. 65 % af respondenterne er på en arbejdsplads, hvor forventningerne til at brug af mobil og mail uden for arbejdstid ikke er afstemte. Dette er et højt tal, da vi ved, at produktiviteten falder væsentligt, hvis man ikke har en klar forventningsafstemning af brugen af mail/telefon uden for arbejdstid.

Kønskonflikten er den 3. Store konflikt mellem arbejde og familieliv.
"Det er klart, at de forskellige valg mænd og kvinder træffer med hensyn til arbejdstiden, alt andet lige har en konsekvens for kvinderne. Den ene store konsekvens er økonomisk i et livsfaseperspektiv i forhold til pension. Men det er ikke sikkert, at kvinderne oplever det som en "Kønskonflikt" men som et bevidst valg. Det hænger sammen med "Den nye erhvervskvinde", som mener, at man kan kombinere karriere og familieliv på andre måder. Det er ikke et enten/eller, men et både/og. Hvilket er endnu en vigtig pointe, da vi lige netop i denne tid, oplever dette dagligt. Endnu et punkt som enhver arbejdsplads skal være sig bevidst. Dette var også et af de 9 væsentlige udfordringer ingen leder og HR direktør bør overse, som jeg gjorde opmærksom på i min bog: Work life balance 2.0, Gyldendal Business.


Pressekontakt

Helle Rosdahl Lund
Direktør
  +45 40 14 73 60

Firma

CBAF
Strandvejen 329
2980 Kokkedal, Danmark

  +45 70 23 22 21
  +45 40 14 73 60

http://www.cbaf.dk

Modtag nyheder fra CBAF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire