Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/09-11   -   Pressemeddelelse

Barsel til baby og børnene

Det er på tide, at vi tager udgangspunkt i barnets ret til at have en robust start i livet.

Der er mange smagsdommer på spil, når det handler om, hvordan vi skal leve vores liv. Og nu er der endnu engang trukket en gammel kanin op af hatten. Hvordan skal mor og far dele barslen - skal vi have barsel øremærket til mænd? Så sikre vi også bedre løn til kvinderne, det er god kønspolitik, er nogle af argumenterne.

Det handler om barnet.
Det er på tide, at vi tager udgangspunkt i barnets ret til at have en robust start i livet. Den start kan det få med både far og mor på barsel. Men når vi taler om at øremærke 12 uger i den normale orlov - med den straf, at hvis far ikke tager barsel af en eller anden grund, så må baby bare ud på "institutionsmarkedet". Et løsningsforslag nogle politikkere tidligere har været ude med. Det er en grov måde at forsøge at disciplinere forældre på. I børneopdragelsen hørte afretningen af børnene ved straf op for mange år siden. Måske skulle politikkerne også ophøre med at straffe børnene for forældrenes valg. "Thi kendes for ret - din mor og far gør ikke som vi vil have - bad luck. En tur direkte til orange stue" Er det løsningen?
Når jeg taler med forældre, handler valget om fordelingen af barsel om mange ting. Et af hovedområderne er, hvordan man vil leve sit liv på - danne familien på, herunder også præge sine børns opvækst. Ikke blot lige de første måneder - men også i forhold til indkøring i institution og meget mere.
En mere fleksibel orlov vil eksempelvis hjælpe mange familier til at få det bedste ud af orloven i forhold til livs- og jobsituation. Og det vil hjælpe fædrene. Dette stemmer også godt overens med de erfaringer man har i de nordiske lande. Jo mere fleksibel orloven er desto flere fædre tager orlov.

Far på orlov
Far skal selvfølgelig også have mulighed for orlov. Der er heldigvis rigtig mange fædre, der gerne vil.

Nogle fædre har ret til barselsorlov, også med løn. Andre har ikke samme ret i til barsel med løn. For de mange mænd der ikke har den ordning, har det en betydning for familien, at "far" nu skal "ned på dagpengesatsen" i 3 måneder. Den økonomiske bold ligger både i overenskomsterne, men også på nuværende tidspunkt på individuel forhandling på arbejdspladser, der ikke giver fuld løn under barsel.

Lad os få en ny discurs for barsel

Drop den debat om den gammeldags forankrede ligestilling, og sæt fokus på hvad "ligestilling anno 21. århundrede er"

Drop opdragen på menneskers valg. Det handler om ligeværd.

Sæt fokus på, hvad der er en langsigtet bæredygtig udvikling inden for det familiepolitiske område. Og lad det ske i en sammenhæng med andre politiske områder.

Vis vejen frem - lad os få sat fokus på både de gode historier - men også på de arbejdspladser, der ikke formår at overholde basislovgivning om barsel - for både mor/ far.

Få sat fokus på en barselsfond til selvstændige

Politisk kommentar af Helle Rosdahl Lund, CBAF

Relevant information

http://www.cbaf.dk


Pressekontakt


Firma

CBAF
Strandvejen 329
2980 Kokkedal, Danmark

  +45 70 23 22 21
  +45 40 14 73 60

http://www.cbaf.dk

Modtag nyheder fra CBAF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire